Kalendář: detail akce

Zpět
Název akce
MČR Sopot
Typ akce
Závody cross-country
Od
4.8. 2018
Do
10.8. 2018

Podrobnější popis

MÍSTNÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZOVÁNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BULHARSKÉM SOPOTU 2018 Tato pravidla jsou v souladu s Hlavními pravidly FAI sekce 7B a s Českými národními pravidly . 1 – KONTAKT ● Hlavní organizátor : BNAC – P.O.Box 86, 1619, Sofia, Bulgaria – national_aeroclub@mail.bg - +359888 573 020 Skynomad Club – V.Levski 13 str, Sopot 4330; +359 899982566; club@skynomad.com ● Ředitel závodu: Ivelin Kalushkov +359 899982557 ● Vedoucí Headquarteru: Skynomad Club, Sopot ● Transport a svoz: Dimitar Yotov +359 899982562 ● Záchranný team : Mountain rescue service - Sopot; First Aid Center Karlovo, ● Web: http://airtribune.com/czechopen2018 - stránka bude zprovozněna co nevidět ● Informace v češtině: Renáta Kuhnová ; Renata.Kuhnova@seznam.cz 2 - PROGRAM Trénikový den: 04. Srpna Registrace: 04. Srpna od 12:00 - 18:30 h v HQ @SkyNomad Club Povinný breefing: 04. Srpna od 19:30 – 21:00 První závodní briefing: 05. Srpna v 12:00 na startu Závodní dny: 05. – 10. Srpna Vyhlášení výsledků a ceremonie: 10. Srpna v 19:00 3 – DENNÍ HARMONOGRAM ● 09:00 – Otevření Headquarteru ● 09:30 – Vývozy lanovkou na start ● 11:30 - Ředitel závodu / Task a Safety komise breefing ● 12:00 – Hlavní breefing / Popis Tasku ● 12:30 – Otevření startovního okna ● 17:00 – Otevření Headquateru ● 19:00 – Poslední Safety přistání ● 20:00 – Konec stahování GPS ● 21:00 – Výsledky a protesty ● Tento program může být pozměněn na základě rozhodnutí Hlavního Direktora 4 – HLAVNÍ ORGANIZACE • NAC Bulharský Národní Aero Club • Hlavní organizátor Klub Skynomad • Ředitel závodu Ivelin Kalushkov • Bodovací systém TBA • Transport a Svoz Dimitar Yotov • Předpověď počasí Nikolay Yotov • Koordinátor Yordan Stanev • Headquarter koordinátor Yordan Stanev • Reklama a propagace Yordan Stanev 5 – LETOVÁ MÍSTA Hlavní startovací plochy: Sopot – 1470 m ASL. Hřeben jižně orientovaný s jihozápadním a jihovýchodním startem. Dostupný lanovkou a 4x4 autem. Beklemeto Jih – 1220 m ASL. Hřeben s jižním, východním a západním startem. Dostupný auty. Další možností na základě konzultace Meet Direktora s Task komisí. 6 – PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ A REGISTRACE Mistrovství je otevřeno pro všechny piloty všech zemí, kteří jsou členové FAI organizace, tedy s platnou FAI licencí. FAI licenci je možno zařídit přes LAA ČR za poplatek 200Kč info ZDE Vstupní přihlašovací formulář k vyplnění během registrace. 7 – SELEKCE PILOTŮ Teamy jsou složeny ze 4 pilotů. Požadavky pilotů na účasti Mistrovství ČR: ● Pilot musí dodržovat pravidla provozu SLZ, letová pravidla a další právní předpisy země, ve které se akce koná. ● Pojištění pro paragliding do zahraničí ● Platný pilotní průkaz a FAI licence ● Záložní padák a helma ● Mobilní telefon a rádio během letu v pohotovosti ● Mobilní telefon s datovým tarifem a instalací live tracking z Airtribune ● Technický průkaz padákového kluzáku ● Maximální počet startujících pilotů je 150 8 - STARTOVNÉ Startovné činí 140 Eur nebo 3710 Kč při uhrazení částky do 30.6.2018. Po tomto datu 150 Eur nebo 3975 Kč. Částka v Kč se může měnit na základě aktuálního kurzu měn. Startovné v Kč je možno zasílat na český účet 2701377838/2010 Variabilní symbol: číslo FAI licence Poznámka: Jméno a příjmení pilota Platba startovného v Eur viz. info Airtribune Startovné zahrnuje: ● Vývozy na startoviště a zpáteční svozy z hlavní svozové trasy po celou dobu závodu ● Nahrání otočných bodů a GPS souřadnic ● Zpracování GPS tracklog a výsledky ● Live-tracking servis na webu Airtribune ● Identifikace pilota a padáku pomocí startovního čísla ● Barevná mapa ● Identifikační kartička pilota ● Volné vstupné na party a akce ● Přítomná horská záchranná služba na startu i během závodu 9 – PO PŘÍJEZDU Oficiální registrace dne: ● 04. Srpna od 12:00 – 19:00 hodin, Každý pilot musí předložit: ● Platnou FAI sportovní licenci ● Technický průkaz padákového kluzáku, Každý závodník bude vyzván k podpisu: ● prohlášení (dohoda o vlastní odpovědnosti), ● vstupní přihláška !Pozor Důležité!: Povinná účast všech pilotů, kteří se zůčastní Mistrovství České Republiky v hlavním Headquateru dne 4. Srpna v 19:30 hodin 10 – ZÁCHRANNÁ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBA Na startovišti a přistání bude v pohotovosti Horská Záchranná Služba. Na základě zjištění závažnosti situace je schopna ihned kontaktovat Rychlou Záchrannou Službu. Organizace NFAS může v případě potřeby ihned poslat plně vybavenou sanitku (běžný čas příjezdu do 1 hodiny). !Pozor! Záchranná Helikoptéra není k dispozici přímo v místě závodu. Může být přivolána teprve na základě závažnosti situace zjištěné horskou službou. V případě nehody musí členové horské služby nejprve k místu dorazit (někdy to může trvat i několik hodin chůze), zhodnotit situaci a teprve poté požádat Ústřední úřad o Helikoptéru. Vrtulník nemůže být aktivován po 17 hodině. 11 – SOUTĚŽNÍ ČÍSLA PILOTŮ Startovní čísla na padáku nejsou povinná. Závodní čísla pilotů mají být umístěna pod středem křídla nahoru směrem k náběžné hraně, tedy čitelná ze země ve směru letu. PWC čísla jsou upřednostněná pro piloty, kteří již mají číslo na svých kluzácích. Tato čísla budou zapsána do vstupního formuláře pilotů. Na kluzáku vedle oficiálního čísla soutěže není dovoleno mít druhé číslo. 12 – RÁDIO - VYSÍLAČKY Rádiové přijímače jsou povinné pro všechny piloty. Rádiové vysílače jsou povoleny. Můžou být použity pouze frekvence přidělené organizátory. Bezpečnostní frekvence je 146.400 MHz. Frekvence vyhledávání je 144,665 MHz. Další dostupné frekvence budou doporučeny na prvním breefingu Hlasově aktivované mikrofony ( VOX) jsou přísně zakázány. Využívání mobilních telefonů k informování o bezpečném přistání je doporučeno. Piloti musí zůstat v kontaktu s organizátorem po celou dobu letu prostřednictvím rádia na bezpečnostní frekvenci. 13 – OKOLÍ STARTOVACÍ PLOCHY Během závodu je startovací plocha rezervována pouze pro piloty, media a personal. Veřejnost bude držena stranou od startoviště. 14 – NEZÁVODNÍ PILOTI Volní nezávodní piloti nemohou startovat během otevřeného startovního okna pro závodníky, s výjimkou povolení ředitele závodu. 15 - SAFETY A TASK KOMISE Bezpečnostní a traťová komise bude zvolena a složena ze 3 pilotů. Komise bude zvolena z řad pilotů na prvním breefingu hlasováním. 16 – BRIEFING PILOTŮ Task board na startovišti bude zahrnovat tyto informace: ● čas otevření a zavření startovního okna, ● čas otevření startovní brány, ● jakékoliv další modifikace co se týká časů, ● velikost startovního radiusu, ● otočné body, ● čas ukončení tasku, ● čas posledního přistání. 17 – MAXIMÁLNÍ RYCHLOST VĚTRU Pokud průměrná rychlost větru přesáhne 30 km/h na startovišti, task se nevypisuje. 18 - STARTOVÁNÍ Velmi prostorné a rozlehlé startoviště Sopotu umožňuje pilotům startovat libovolně v jakýkoliv čas během otevření startovního okna. Pokud bude použita jiná metoda na startu, má přednost prvních 15 pilotů v rankingu a prvních 5 žen. 19 – OPAKOVANÝ START Závodník má povolen jeden start. Toto rozhodnutí může být pozměněno na základě rozhodnutí Hlavního Ředitele závodu, odvíjejících se od meteorologických podmínek. V tomto případě bude rozhodnutí prezentováno během breefingu. Neúspěšný či opakovaný start, popřípadě přistání pilota ihned po vzlétnutí zpět na start z technických či jiných důvodu, se počítá stále jako jeden start. V případě opakovaného startu organizátor nenese odpovědnost za dopravu na start, s výjimkou předem dohodnutou. Před druhým startem je povinnost se ohlásit Startovnímu rozhodčímu. 20 – LETOVÁ TRASA Minimální čas pro pilota pro odstartování je 30 sekund. Cylindr bude používán jako startovní sektor. Radius startovního cylindru bude uveden na Task Boardu. Velikost cylindru otočných bodů je 400m , v jiném případě bude specifikováno na Task Boardu. 21 – BEZPEČNOST LÉTÁNÍ Piloti musí točit termiku všichni stejným směrem mezi startem a startovní bránou. Směr točení bude stanoven daný den. Nebezpečné chování pilotů, včetně létání v mraku je přísně zakázáno a bude penalizováno. Záznam o nebezpečném chování bude v hlavním Headquateru. Kdokoliv může podat hlášení. Letový Rozhodčí bude pozorně sledovat nebezpečné chování pilotů a létání v mraku nejen v okolí startu ale i během letové trasy. Piloti musí mít nalepené startovní číslo na padáku před prvním závodním dnem. Pokud se pilot rozhodne nestartovat, z hlediska bezpečnosti nahlásí své číslo organizátorovi, jinak bude penalizován. Ihned po přistání musí každý pilot nahlásit SMS report back o bezpečném přistání. “J. P.“ pristál v pořádku – „land safe” s GPS koordináty pro retrieve back – svoz zpátky. V případě že pilot neobdržel zpáteční odpověd od organizátora „ OK“, je nutné SMS opakovat. V případě pozdního reportu či žádného reportu čeká pilota penalizace. Pokud piloti přistanou v cíli, nahlásí své číslo přímo organizátorovi, není potřeba zasílat SMS report. 22 – CÍLOVÁ PÁSKA Cílová páska je virtuální čára vedená středem cílového OB, kolmá na let. Pokud tomu bude jinak, bude specifikována během breefingu. Fyzická cílová páska je nadřazená té virtuální. V jiném případě, jako použití cílového cylindru, budou informace zveřejněny během breefingu. Virtuální cílová páska je 200 m dlouhá, vedená od středu cíle 100 m na každou stranu. Cílový rozhodčí bude sledovat přílet pilotů, jeho výsledky pozorování budou uznány v případě GPS chybě. Bude sledovat také platný přelet cílové pásky. 23 - ZRUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ KOLA Ředitel závodu nebo Ředitel pro bezpečnost může kolo pozastavit či zrušit, dle pravidel Section 7 (2.6.2.2 and 2.20.7). Zastavení nebo zrušení Tasku bude oznámeno na Bezpečnostní frekvenci v rádiu. Na tento povel musí piloti ihned reagovat. 24 – ODPOČINKOVÝ DEN Během závodu nebude žádný odpočinkový den. 25 – LIVE TRACKING Live Tracking je povinný pro všechny piloty. Live Tracking bude aktivní diky Airtribune app. Piloti by měli být vybavni Androidem nebo Apple Smartphonem s instalovaným aktivním mobilním datovým plánem. Pokud nemáte aktivní datovou SIM kartu pro zahraničí, bude vám při příchodu do nábídnuta místní SIM ke koupi v HQ. Všechny SIM karty v Bulharsku musí být registrovány na jméno majitele při nákupu. (Pokud máte v úmyslu používat Bulharského operátora - Vivacom poskytuje nejlepší pokrytí v oblasti Sopot - předplacená karta stojí asi 5 EUR s 3 GB – což bohatě stačí k pokrytí Live Trackingu během soutěže). Během letu, aktivního Live Trackingu se doporučuje využít externí dobíjení baterie telefonu, některé kola mohou trvat i 6 hodin letu. Aplikaci Airtribune si každý pilot můžete nainstalovat prostřednictvím obchodu App Store nebo obchodu Google Play. Každý pilot se musí registrovat na webových stránkách Airtribune, registrace je bohužel bez českého překladu. Po registraci se přihlaste do aplikace s vašim uživatelským jménem a heslem Airtribune. jakmile bude potvrzen váš status pro soutěž, budete moci soutěž vyzkoušet tlačítku “Competitions”. Chcete-li povolit živé sledování, postupujte podle pokynů na obrazovce. Airtribune umožňuje připojení osobních GPS track logu, jako jsou SPOT, InReach atd. - mohou být také použity pro živé sledování. 26 – SKÓROVÁNÍ Pro zjednoduššení skórování, každý pilot si může stáhnout IGC tracklog a zaslat přímo na oficiální soutěžní e-mail, který bude během prvního briefingu oznámen. V případě problému s tracklogem, piloti budou povinni předložit záložní tracklog nebo jiný přístroj GPS. Pro bodování bude použita formule FAI CIVL GAP 2016 1.1 v kombinaci s FS skórovacím softwarem. Bodovací parametry jsou: ● UTC nastavení - +3 ● Minimální vzdálenost – 6 km ● Nominální vzdálenost – 60 km ● Nominální čas – 1.5 h ● Nominální počet pilotů v cíli – 20 % ● FTV factor - 25% Další nastavení bude dle FAI CIVL GAP 2016 v 1.1, může být změněno před prvním kolem zahájení závodu. Bodování STOP KOLA: V případě, že bylo kolo zastaveno, ale ne zrušeno, bude bodováno. Podmínkou je minimálně platná hodina letu od otevření startovního času nebo minimálně alespoň jeden pilot v cíli. Piloti budou bodováni až do okamžiku zastavení kola. Specifikováno “score back” čas zpět, který je minimálně minus 5 minut v případě Race to goal a počítá se pro všechny piloty i ty v cíli. Piloti, kteří jsou stále ve vzduchu a byli upozorněni v rádiu na to, že bylo kolo zastaveno či zrušeno, musí neprodleně dát uši a jít na bezpečné přistání. Tím dávají najevo všem ostatním, kteří informaci nepostřehli, že byl task zastaven. Piloti, kteří na toto upozornění nereagují a pokračují v letu (pokud ovšem neřeší nasátí do mraku či jiné situace), budou penalizováni na základě rozhodnutí ředitele závodu. Každý pilot je sám sobě odpovědný za bezpečnost a také se řídí svým vlastním úsudkem ohledně bezpečnosti letu. Pilot, který přistál k jinému pilotovi asistovat při záchranné akci či pomoci, bude bodován. Tyto body se vypočítají dle průměru všech pilotů daného kola. Toto skóre je individuálně upraveno každý den. Ředitel závodu může udělit také další body. 27 - PENALIZACE Létání v mraku Létání v mraku je pro závodníky nelegální a nesportovní. Závodníci, kteří létají v mraku, budou penalizování, přes opakované upozornění neuposlechnou, tak i vyloučeni ze závodu. Za pilota, který vletěl do mraku se považuje ten, kdo: ● Byl zpozorován hlavním pozorovatelem, jak mizí nebo vylétá z mraku, nebo ● Pokud se shodnou dva nezávislí piloti na daném pilotovi, který se během letu kompletně ztratil v mraku z jejich pohledu a barograf či GPS prokazuje záznam jeho letu v daleko vyšší hladině než ostatní piloti, nebo ● Ředitel závodu dle svého uvážení zkontroluje GPS track log data pilota, které prokazují, že pilot letěl v mraku Velmi se doporučuje všem pilotům používat během letu barograf nebo 3D GPS. Svědci mohou takto zamarkovat místo, kde viděli daného pilota zmizet či vyletět z mraku. Pokud jakýkoliv pilot bude šířit nepravdivé svědectví a informace o ostatních pilotech, že létali v mraku, bude ze závodu vyloučen. Všem pilotům, kteří byli nasáti do mraku bez úmyslu využít této výškové výhody, se z hlediska bezpečnosti doporučuje dát velké uši a speed a směřovat jejich let kolmo na trasu letu. Poté použít sestupovou metodu a tímto se vyhnout střetu s ostatními piloty. Tímto chováním dá všem ostatním pilotům najevo, že neměl v úmyslu vletět do mraku či využít výšku ke svému prospěchu. Poté může pokračovat v letu. Za létání v mraku a první napomenutí je za kolo 0 bodů, za druhé napomenutí vyloučení ze soutěže. Nebezpečné létání Nebezpečné létání je zakázáno. V případě prvního přestupku bude pilot varován, další přestupek bude mít za následek nulové skóre za den nebo vyloučení pilota ze zbývající části soutěže. Narušení vzdušného prostoru a výškového limitu Za narušení vzdušného prostoru či výškového limitu bude penalizace. Konkrétní výškové limity, aktivní oblasti a následky porušení budou oznámeny vždy na breefingu. Vyznačené letové prostory budou zaznamenány na každé papírové mapě závodníka. Pokyny Za neuposlechnutí napomenutí personálu může vést k uplatnění sankcí dle uvážení ředitele závodu. Nevhodné chování vůči personálu nebo jiným závodníkům nebude tolerováno a na základě uvážení ředitele závodu uplatněny sankce. Pozdní odhlášení pilota V každém kole bude stanoven čas, do kdy se musí pilot ohlásit, že bezpečně přistál. Je to z bezpečnostních důvodu, aby měl organizátor informace o každém pilotovi. Z těchto důvodů, pokud se pilot zapomene odhlásit do stanoveného času, bude varován, při druhém porušení ztratí 10% bodů z jeho nejlépe hodnoceného kola a pro další porušení bude skóre nulové. Vyjímkou je jiný závažnější důvod, který co nejdříve oznámí Řediteli závodu či koordinátorovi. 28 – PROTESTY A STÍŽNOSTI Stížnosti: Pro každé kolo bude stanoven čas na připomínky a stížnosti nejdéle však 2 hodiny po zveřejnění provizorních výsledků a bude vyřízena co nejdříve Protesty: musí být předloženy nejpozději 12 hodin po zveřejnění výsledků. Po posledním kole musí být protesty podány nejpozději 2 hodiny po zveřejnění. Poplatek za protest je 20 eur. Peníze budou vráceny, pokud bude protest uznán. 29 - CENY Pro vítěze Mistrovství České Republiky a Czech Open jsou vítězné poháry, nebudou price money či další ceny. Pro MČR budou vyhlašovány tyto kategorie: MČR - OVERALL (všechna certifikovaná křídla) MČR - ŽENY MČR - SPORT (max. EN-C) MČR - STANDARD (max. EN-B) Podmínkou je alespoň 5pilotů v kategorii.