Systém podpory startovišť

PDF

Fond podpory startovišť

Svaz PG podporuje samosprávný systém péče o startoviště jakožto nejefektivnější a dlouhodobě udržitelný způsob jak spravovat, ošetřovat a zlepšovat podmínky k létání na startovištích v ČR.

Fond podpory startovišť slouží k poskytnutí finanční pomoci spolkům při budování nového startoviště, rozšíření stávajícího nebo i jiných příležitostech, které si situace na daném startovišti vyžádá. Podpora se děje formou nevratné, případně vratné půjčky.

Svaz PG je schopen podporovat startoviště následujícími způsoby:

 1. Správcům startovišť zafinancovat vytvoření informačních tabulí se základními informacemi o létání na daném terénu a výřezem mapy prostorů pro okolí daného startoviště.

 2. Správcům startovišť je Svaz PG schopen nabídnout uveřejnění informací o jejich startovištích v časopisu Pilot či zde na stránkách.

 3. V případě oprávněné potřeby finančně podporovat startoviště z finančních rezerv Svazu PG. Finance svazu mohou být použity v těchto případech:

  • ohrožení startoviště – zachování provozu na startovišti.

  • zprovoznění nového startoviště včetně oficiálního otevření startoviště provozovaného dosud neoficiálně.

  • vyjmutí pozemků startoviště z plnění funkce lesa.

  • získání pozemků startoviště do vlastnictví občanského sdružení spravující startoviště.

  • výrazné zlepšení podmínek pro létání na startovišti (např. nutné teréní úpravy, zpevnění povrchu tam kde dochází k erozi a pod.).

Další