Pilotní průkazy

Pilotní průkaz může získat osoba starší 15 let s lékařsky potvrzenou zdravotní způsobolostí po splnění povinné výcvikové osnovy.

Typy licencí

 • PL-Pilot: získáte po základním kurzu. Opravňuje k létání na křídlech kategorií CEN A, CEN B,DHV/LTF 1,DHV/LTF 1-2, AFNOR standart
 • PL-Sportovní pilot: získá pilot s PL-Pilot s aspoň roční praxi, který prakticky ověří zvládnutí vybraných krizových režimů praktickou zkouškou. Opravňuje k létání na křídlech kategorií CEN C, CEN D,DHV/LTF 2,DHV/LTF 2-3, AFNOR performance
 • PL-Soutěžní pilot: získá pilot vlastnící PL-Sportovní pilot s aspoň rok, který se seznámil se sportovním řádem FAI a doložil dva přelety delší než 30km. Opravňuje k létání na křídlech kategorií DHV/LTF 3, AFNOR competition či na necertifikovaných křídlech s pevnostními testy.

Lékařská prohlídka

Pro získání pilotního průkazu je nutnou podmínkou potvrzení od praktického lékaře o letové způsobilosti. Před základním kurzem stačí potvrzení od vašeno obvodního lékaře. Potvrzení se dává na Osobní list (ten je součástí předpisu PL3 - strana 50 a dále). Tato prohlídka je platná do 60let.

V případě, že chcete mít pilotní průkaz na tandem je potřeba absolvovat prohlídku u leteckého lékaře každé dva roky.

Základní výcvik (PL-Pilot)

Základní výcvik se skládá z teoretické a praktické části kurzu a trvá obvykle minimálně týden. Na závěr kurzu je pilot přezkoušen z teorie a provede zkušební let, který má prokázat že je schopen s PK bezpečně odstartovat, letět a přistát. Součástí kurzu jsou i vyklesávací manévry a nácvik řešení nejzákladnějších krizových situací. Podrobný popis osnovy výcviku naleznete v předpisu PL3.

Po splnění všech podmínek dostává pilot vyplňený osobní list, na základě kterého mu LAA vydá pilotní průkaz. Cena za vydání pilotního průkazu je 1800kč a je nutné vyřídit jeho vydání do 90 dnů od závěrečné zkoušky. PL se dá vyřídit buď osobně v úředních hodinách na LAA , nebo poštou (OL zašlete na adresu níže) a poplatek zaplatit složenkou, převodem či na místě.

Prodloužení pilotního průkazu

Platnost PL je maximálně 10 let u pilotů jednomístných kluzáků, u pilotů tandemů 2roky. Poté co vám PL přestane platit máte 90 dní na prodloužení. Po této lhůtě musí úroveň praktických dovedností pilota ověřit některý z inspektorů provozu a dostatečnou úroveň dovedností potvrdit ve formuláři pro prodloužení platnosti pilotního průkazu.

Lékařská prohlídka je potřeba pouze pokud chcete prodloužit pilotní průkaz na tandem, nebo pokud jste starší 60let eventuelně pokud jste na předchozí lékažské prohlídce byli před datem 1.7.2006.

K prodloužení stačí stáhnout a vyplnit žádosti o prodložení PL a zaplatit správní poplatek (aktuální ceník zde, pro rok 2011 je správní poplatek 50kč pro jednomístný a 300kč pro dvoumístný PK) buď na místě nebo převodem.

Prodloužení pilotního průkazu lze vyřídit buď osobně v úředních hodinách LAA , nebo prostřednictvím pošty - vyplněnou žádost a PL zaštete na adresu:

LAA ČR

Ústřední rejstřík pilotů

Ke Kablu 289

Praha 10

10200

 

Platnost české PL v zahraničí

Všechna létající zařízení, která jsou provozována na základě "jednoduchého" kurzu bez složitých postupů a certifikací (tj. ne podle ICAO dohod), školení a zdravotních prohlídek  nedpovídají standartům ICAO. Tedy ani pilotní licence, ani technický průkaz snad žádné země,  neopovídá ICAO standardům. Proto každý, kdo létá na našem území a nemá české doklady či doklad Českou republikou výslovně uznaný, musí mít souhlas příslušného úřadu (ÚCL ČR) a obdobná situace platí i opačně pro české piloty v cizině.  S vybranými státy jsou vydané noty  o vzájemném uznávání licencí. IPPI karta také neodpovídá ICAO standartům, ale většina států včetně ČR ji uznává jako platnou pilotní licenci (viz dále).

Pilotní průkaz vydávaný LAA ČR není mezinárodně platný, což znamená že neplatí v každé zemi na světě. Na základě oboustraných smluv o uznávání PL a TP však platí v těchto státech:

 • Polsko
 • Německo
 • Slovensko
 • Velká Británie

V zemích kde není uznáván český PL jako platná pilotní licence většivnou akceptují IPPI kartu, či FAI licenci jako ekvivalent jejich lokálních licencí. Přehled států které uznávají IPPI kartu nebo FAI licenci jako ekvivalent místní pilotní licence najdete v sekci "Průvodce pro cestovatele". Tamtéž najdete i základní informace o povinostech pilota PK v danné zemi (zejména výše zákonného pojištění odpovědnosti za škody).

Česká republika uznává jako pilotní průkaz IPPI kartu a pilotní průkazy těchto států:

 • Slovensko (je potřeba jednorazově obdržet povolení od ÚCL )
 • Polsko
 • Velká Británie ?
 • Německo
 • Rakousko
 • ... další ??

Co je IPPI karta?

IPPI je zkratkou názvu International Pilot Proficiency Identification (mezinárodní identifikační karta osobní výkonnosti pilota). Tento program přivedla na svět FAI v roce 1992 a jeho smyslem je poskytnout sjednocující standard národních pilotních licencí, které mají v různých zemích různé členění. Místní piloti a správci ploch často nejsou schopni u návštěvníka z jiné země zjistit předtím než odstartuje, jak zkušeného, či nezkušeného pilota mají před sebou. IPPI karty jsou jednotné jak pro paragliding, tak závěsné létání a mají celkem pět stupňů alt

označovaných Safe Pro (rogalla) a Para Pro (padáky). Uvádím alespoň stručný přehled členění z hlediska letové praxe.

Stupeň 1
Pouze Safe Pro, Para Pro se nepřiděluje.

Stupeň 2
Klouzavé přízemní lety a klouzavé lety ve větší výšce, která umožňuje volné manévrování.

Stupeň 3
Svahové létání v celkově nenáročných podmínkách.

Stupeň 4
Pokročilé svahové létání v náročných podmínkách (turbulence, termika, strmé a členité svahy)

Stupeň 5
Přelety


Stupeň 1-2 v ČR není možno vydat (odpovídá různým stádiím výcviku). Stupňi 3 odpovídá kvalifikace PL-Pilot. Stupeň 5 mohou získat držitelé kvalifikace Sportovní pilot nebo vyšší.

IPPI karty mohou v ČR vystavovat pouze inspektoři provozu PK/ZK. Doporučená prodejní cena karty je 200 Kč. Platnost IPPI karty je závislá na platnosti národní pilotní licence. Pozor! IPPI karta nenahrazuje pilotní licenci a je platná pouze společně s ní! Není tedy možno IPPI kartu vydat pilotovi, který není držitelem pilotní licence. Bližší podrobnosti o programu IPPI karet najdete na stránkách FAI.