Pojištění odpovědnosti za škody a úrazové pojištění

poslední aktualizace 16.února 2010

Odpovědnost za škody v ČR

Podle vyhlášky 108/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů má pilot SLZ povinnost mít sjednanou odpovědnost za škody způsobenou provozem SLZ. Kategorie jednomístných SLZ do 150kg (včetně PK a vybavení) má výši pojištění stanovenou na 100 000kč, SLZ nad 150kg do 300kg pak 500 000kč. Na PK se naštěstí nevztahuje nařízení 785/2004 evropského parlamentu (podle výkladu platného v ČR), které požaduje vyšší krytí a předepisuje uzavřít pojistku na SLZ  a nikoli pilota.

Zákon nijak neřeší zda se má pilot kde pojistit - žádná z pojišťoven nemá povinnost produkt definovaný zákonem nabízet. Na základě smlouvy mezi LAA ČR a ČSOB Pojišťovnou poskytuje ČSOB Pojišťovna pojištění odpovědnosti za škody pro členy LAA ČR.

Odpovědnost za škody v Evropě

Pojištění odpovědnosti za škody je, podobně jako v ČR, povinné ve většině států. Výše pojistného je v každé zemi jiná - zřejmně nejvyšší výše povinného ručení je v Rakousku - 1 250 000 eur (pro tandemy více). Ostatní státy mají sice povinné ručení nižší, ale v alpských zemích které ze zahraničních destinací asi navštěvujeme nejčastěji se i tak pohybuje kolem 1 000 000eur.

Pokud tedy hodláte létat i v zahraničí je potřeba sjednat pojištění s vyšším krytím než které je vyžadováno v ČR. Výši krytí u našich sousedů najdete v tabulce vpravo, Informace o dalších zemích najdete v tabulce v sekci Průvodce pro cestovatle.

(*) V případě Rakouska je ještě povinné připojištění pasažéra u tandemů a to na odpovědnost za škody 218 000eur a na úraz pasažéra 40 000eur.

Slovensko 12000eur
Polsko 350 000 PLN
Německo 750 000eur
Rakousko 1 235 000eur *

Pojištění od LAA ČR a ČSOB Pojišťovny

LAA ČR vyjednala pro své členy na základě jednání s ČSOB Pojišťovnou několik variant pojištění u ČSOB Pojišťovny a to jak ekonomickou variantu pro piloty létající pouze v ČR za 150kč, tak variantu s krytím 1 500 000eur pro piloty létající v alpských státech za 1200kč/rok. ČSOB Pojišťovna toto pojištění poskytuje pouze pro členy LAA ČR. Pojištění odpovědnosti platí i pro piloty zůčastňující se závodů. Pojistit se můžete přímo u LAA (na pobočkách ČSOB pojišťovny zřejmně neuspějete).

Jezdíte-li do zahraničí létat spíše sporadicky pak LAA/ČSOB Pojišťovna nabízí i možnost pojištit se na kratší dobu než rok - výše pojistného se pak odvíjí od doby na kterou sjednáte pojistění. Pojištění na 4-14 dní stojí stejně a to 300kč (viz odstavec: Možnost využití zkráceného pojistného období).

Přehled o Vašem pojištění u LAA (+ možnost sjenání on-line pojištění): https://sprava.laacr.cz

Pojištění od AXA Aviation & Air sport Insurance Agency in Koessen

Rakouská pobočka pojišťovny AXA nabízí pojištění pro letecké sporty za 70eur na rok s výší krytí 1 500 000eur a náklady na záchranu 2600eur. Pojištění je platné i na závody a může si ho sjednat každý pilot z ČR. Pojištění je na PK a osobu - každá osoba může pojistit maximálně 3 PK.

Česká pobočka pojišťovny AXA bohužel obdobný produkt v ČR nenabízí a jednání LAA s AXA o tom zda by česká pobočka nezačala tento produkt nabízet skončila neúspěšně. Nicméně Rakouská pobočka je ochotná pojišťovat i zahraniční piloty - členové LAA ČR (obdobně jako členové několika dalších klubů v ČR - například LKR či BŠL) mají slevu 10eur (členství je potřeba uvést v přihlášce k pojštění). Pozor, tato pojistka neobsahuje žádné léčebné výlohy! Další nevýhodou této pojistky je, že veškerá komunikaci při sjednávání je vedena v němčině či angličtině a v případě hlášení pojistné události se Vám může stát že s angličtinou neuspějete.

Web: www.flugschulen.at/axa ; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Úrazové pojištění

Ve státech EU a ve Švýcarsku platí Váš průkaz pojištěnce zákonného zdravotního pojištění, což znamená že při ošetření v těchto státech platíte pouze to co by platil občan danného státu se základním státním pojištěním. Ve státních nemocnicích tedy nesete pouze malou část nákladů na pobyt v nemocnici (v podobné výši jako v ČR), komplikovanější však bývá situace s vrtulníkem - tu ve většině alpských zemí základní pojištění nehradí, nebo hradí jen z části. Cena za odvoz vrtulníkem do nemocnice v alpských státech přijde zhruba na 4-5 tisíc eur, výše spoluúčasti závisí na státě (např. Švýcarsko má 50%). Také záchranné akce horských služeb a ošetření na soukromých klinikách nebývají často hrazené pojišťovnami.

Veškeré platby nad rámec povinného pojištění (helikoptéra, zásah horské služby, spoluúčast na ošetření a pobytu v nemocnici) lze hradit z úrazového pojištění.

Mimo státy EU+Švýcarska potřebujete pochopitelně úrazové pojištění na veškerou lékařskou péči - kartička pojištěnce Vám tam nebude nic platná.

Úrazové pojištění od LAA ČR a ČSOB Pojišťovny

ČSOB Pojišťovna prostřednictvím LAA nabízí i několik variant celoročního úrazového a cestovního pojištění na paragliding (viz články Úrazové pojištění a Cestovní pojištění). Nejzajímavější pro PK je asi varianta základního pojištění pro Evropu za 800kč/rok.

AXA Aviation & Air sport Insurance Agency in Koessen

Tento produkt byl již popsán výše, kromě povinného ručení obsahuje i pojištění pro případ záchrané akce vrtulníku až do výše 2600eur, krytí léčebných výloh však neobsahuje.

On-line pojištění od ostatních pojišťoven

Budete-li se pojišťovat jednorázově na jednotlivé zájezdy přes některou z pojišťoven (on-line produkty či na pobočce) je potřeba pozorně přečíst pojistnou smlouvu zda:

  • není paragliding či "letecké sporty" vyňaty z pojištění. V lepším případěnení je paragliding zahrnut v připojištění na "extrémní sporty", v horším ani připojištění nepomůže.
  • chcete-li sjednat i pojištění odpovědnosi za škodu do zahraničí, zda není ze smlouvy navíc vyňaté takové pojištění odpovědnosti, které ukládá legislativa danné země jako povinné (tento paragraf mívala např. Uniqua)
  • jedete-li na závody ujistěte se, že účast na závodech není vyňata z pojištění

V minulosti poskytovaly pojištění na letecké sporty např. Uniqua, ČSOB poj., ČP či Vitalis.  Nabídka i podmínky produktů jednotlivých pojišťoven se však často mění takže zájemcům nezbyde než si aktuální informace ověřit přímo na stránkách pojišťoven.