Konference LAA 2020

Linda Mišková - Středa, 25. listopad 2020 07:18 Dokumenty předsednictva

Dne 21. 11. 2020 proběhla Konference LAA ČR pomocí elektronického rozhranní ZOOM. Konference se za svaz paraglidingu účastnili všichni delegáti navržení valnouh hromadou v roce 2019. 

Konference řešila dvě zásadní témata:

Navýšení ceníku LAA ČR a nenadálé úmrtí předsedy Revizní a kontrolní komise LAA ČR

Změna ceníku - navýšení poplatků za jednotlivé úkony správy a zvýšení členských příspěvků bylo navrženou Radou LAA ČR a Konference tuto změnu schválila. 

Miroslav Fejt vznesl dotaz na ředitele správy jestli byly vyčerpány všechny možnosti financování a jenutné sáhnout ke zvýšení příspěvků. Ředitel správy toto potvrdil. LAA ČR se bude v roce 2021 stěhovat do nových prostor, které už nebudou její jako to je v případě stávajících prostor, tudíž bude potřeba platit nájem. 

Konference LAA ČR vyjádřila upřímnou soustrast rodině Františka Martínka. Revizní a kontrolní komise bude do konce volebního období, tj. do Konference LAA ČR 2021 pracovat v omezeném počtu, s tím, že si ze svého středu zvolí nového předsedu. 

Zápis z Konference LAA ČR bude po ověření zveřejněn v časopise Pilot 12.