Program jednání Valné hromady

Kamil Konečný - Středa, 07. listopad 2007 21:00 Usnesení předsednictva
Předsednictvo Svazu PG předkládá návrh programu jednání Valné hromady.

1.     Registrace - 9.00 – 10.00 v sálu kulturního domu.

2.     Zahájení v 10 hodin.

3.     Uvítání hostů

4.     Volba návrhové a mandátové komise.

5.     Schválení programu.

6.     Projev Prezidenta LAA ČR.

7.     Zpráva o činnosti předsednictva Svazu PG – Kamil Konečný

8.     Zpráva o činnosti sportovní komise – Karel Vejchodský

9.     Zpráva o hospodaření – Lukáš Skrbek

10. Stanovy LAA

11. Návrh úpravy sazevníku

12. Vize rozvoje Svazu PG a LAA - Martin Porkert

13. Návrh cílů delegátů na konferenci LAA.

14. Diskuse.

15. Volba předsednictva, sportovní komise.

16. Volba delegátů na konferenci LAA.

17. Přijetí usnesení.

18. Ukončení valné hromady (nejpozději do 20:00).

 

Za Předsednictvo Svazu PG

         Kamil Konečný