Zpráva o činnosti předsednictva za rok 2008

Radek Seidl - Sobota, 01. listopad 2008 07:14 Usnesení předsednictva
 

Na Valné hromadě 9.11. 2007 bylo zvoleno předsednictvo Svazu paraglidingu v tomto složení:


R. Seidl, L. Skrbek, M. Fejt, F. Pavloušek, B. Vejnarová, M. Porkert

Za Sportovní komisi byl do předsednictva kooptován M. Volný.

Na první schůzi předsednictva 9.11. 2007 byl zvolen předsedou R. Seidl.

7.4. odstoupil z předsednictva M. Porkert, povolán náhradník M. Slíva.

16.4. 2008 M. Volného nahradil J. Havel, který se stal novým předsedou SK.
Předsednictvo i letos projednávalo každoroční agendu, jako je provoz repre automobilu, účtování reprezentace a programu Sportovních talentů, účtování dotací atd.


Tradičně velký problém předsednictvo mělo a vlastně stále má se zajištěním agendy okolo dotací. Žádosti nejsou podávány včas a nepodařilo se ani po roce dovybrat spoluúčasti reprezentantů. Je to, a do budoucna i bude, úlohou teamleaderů. Smlouva s teamleadery bude kromě odměny určovat i sankce v případě nesplnění těchto základních povinností, aby se tyto situace pokud možno neopakovaly. Bohužel tyto smlouvy s teamleadery stále nejsou hotové. Na poslední schůzi se předsednictvo rozhodlo objednat tyto smlouvy za (nevelkou) úplatu, nikoli už tedy svépomocně, a to, jak věříme, pomůže brzy dovést věc do zdárného konce.


Po dlouhých měsících se konečně podařilo na Odboru civilního letectví ministertva dopravy projednat a schválit nový předpis LA1, na jehož základě se budou pilotní průkazy pro jednomístné PG a ZL prodlužovat na 10 let. Je to sice kompromis, ale je to přinejmenším posun směrem k smysluplnému stavu. Je to konečně po měsících a vlastně už letech vyjednávání úspěch zástupců Svazu i celé LAA. Zvláště pak náš Svaz na ministerstvu zastupoval Kamil Konečný, který celá jednání obětavě dotáhl do konce v době, kdy už nebyl členem předsednictva. Po projednání změny sazebníku poplatků Konferencí bude celá anabáze ukončena a řadoví piloti budou moci této výhody využít.


Dalším splněným úkolem, který nám uložilo už minulé předsednictvo, je vytvoření Fondu propagace, z něhož byly vyplaceny už dvě podpory. Podrobné informace budou vždy publikovány na svazovém webu.


Úkolem, který považuje předsednictvo za důležitý a který se letos nepodařilo realizovat, je změna a propagace systému podpory startovaček, aby došlo ke zlepšení stavu na českých kopcích, případně aby bylo možno vytvořit startovačky nové, jako se to podařilo na Zvičině. To souvisí i s dalším plánovaným programem – programem pomoci čerpání z evropských fondů za účelem vytváření sportovišť (startovaček). To vše už bude úkolem nového předsednictva, pokud se toho bude chtít ujmout.


Vyhotovení návrhu nového loga svazu PG také nebylo zatím dotaženo dokonce. Je domluven společný postup se Svazem ULL.


Pohledem do zápisů z jednání předsednictva může každý získat podrobný přehled o projednávaných bodech. Většina práce však probíhala v téměř permanentní mailové diskuzi a zápisy tak ukazují jen špičku ledovce. Pevně doufám, že příští předsednictvo bude schopno nedořešené problémy dotáhnout do konce.


Za předsednictvo Radek Seidl