Postoj předsednictva a sportovní komise k událostem na Mistrovství světa v Piedrahitě

Michal Brabenec - Úterý, 26. červenec 2011 21:26 Usnesení předsednictva

... a následném suspendování kluzáků kategorie competition class ze závodů kategorie FAI.1

Události na MS v Piedrahitě nás zarmoutily a rozhodnutí o předčasném ukončení MS chápeme. Domníváme se však, že jednoznačné označení nové generace kluzáků za viníka nehod a následné suspendování kategorie Competition class ze soutěží FAI.1 není zcela objektivní. Bezpečnost soutěžního létání je vždy ovlivněna více faktory, kterými jsou: zkušenosti a ambice pilota (a jsou to právě ambice, které nutí piloty riskovat více), volba soutěžní úlohy v závislosti na povětrnostních podmínkách a vlastnosti kluzáku. Myslíme si, že pro zlepšení úrovně soutěžního létání je nezbytné pozměnit všechny tři tyto základní faktory spíše než tlačit na používání kluzáků EN-D jako jediných „závodních“ kluzáků na PG soutěžích. Domníváme se, že kluzáky kategorie EN-D jsou komerčními produkty určenými pro zkušeného sportovního pilota s přeletářskými ambicemi a i s tímto vědomím je výrobci konstruují a uvádějí na trh. Pokud však v této kategorii nastanou tlaky na překotné zvyšování výkonu, můžeme se v příští generaci dočkat kluzáků, které budou i přes EN-D certifikaci pro sportovního pilota nebezpečné. Jsme pro řešení, které umožní další používání závodních kluzáků pro účel, ke kterému jsou konstruovány. Tedy k závodění. Je ale nutné předefinovat požadavky na kluzáky kategorie competition class vhodným způsobem tak, aby jejich vlastnosti umožnily řešit nestandardní letové situace po přiměřeném zásahu pilota. Tato důležitá podmínka není pravděpodobně, zejména u některých 2-linerů, splněna.

Významnou roli v otázkách bezpečnosti na závodech hrají také zkušenosti pilotů a systém stavby soutěžních tratí. Minimální kvalifikační požadavky pro účast na soutěžích FAI 1 jsou však velmi nízké a momentální stav, kdy 90% letěných úloh je typu „Race to goal“ nemá obdobu v žádném příbuzném sportu. Domníváme se, že i zde je prostor pro změnu, která bude mít významný vliv na budoucí soutěže.

I když víme, že názory na současný vývoj v soutěžním létání jsou velmi různorodé, rádi bychom oslovili naše výrobce, konstruktéry, reprezentanty a špičkové piloty s prosbou o spolupráci a nalezení názorové shody. Pokud se nám toto podaří, můžeme potom naše postoje prosazovat prostřednictvím našich delegátů na půdě EHPU a CIVL.

Předsednictvo a sportovní komise Svazu PG.