Program podpory větrných sond

Jakub Havel - Úterý, 15. listopad 2016 14:27 Usnesení předsednictva

Valná hromada Svazu PG schválila navržený Program podpory větrných sond.

Podpora se týká příspěvku na sezónní (roční) provoz sondy. Netýká se tedy nákladů na pořízení, koupi či montáž sondy.

Podmínky podpory:

  • žádost může podat provozovatel sondy (zapsaný spolek) Předsednictvu Svazu PG

  • sonda musí být umístěna na vhodném a užitečném místě (podpora pro sondy umístěné na nevhodném místě či blízko nevýznamného či málo používaného startoviště může být odmítnuta)

  • data musí být dostupná s rozumnou spolehlivostí

  • data musí být zveřejněna na zvolené URL formou API, které musí splňovat zadanou specifikaci Wind API

Výše podpory:

3000 Kč za rok na 1 sondu. V případě, že provozovatel (spolek) provozuje více sond, za každou další se podpora zvyšuje o 1000 Kč až do maximální výše 5000 Kč pro jednoho provozovatele.

Svaz PG vyčlení na Program podpory větrných sond celkou maximální částku 50000 Kč za rok. Podpora bude přidělována dle pořadí došlých žádostí za příslušný kalendářní rok.

Obnova podpory:

Podpora je vždy omezena na jeden kalendářní rok a v následujících letech bude nutné žádost obnovit (znovu podat). Předsednictvo si vyhrazuje právo nepřidělit znovu podporu v případě, že zkušenosti z provozu podporované sondy nenaplnily očekávání (spolehlivost, dostupnost atd.).