Zápis předsednictvo svazu PG - dne 7. 2. 2006 v prostorech LAA

Jiří Leták - Středa, 08. únor 2006 10:28 Zápisy předsednictva

Přítomni : Konečný, Horáková, Brabenec, Porkert, Šembera
Omluveni : Pavloušek, Seidl – uvízl na D1
Hosté : Fejt, Koubík

Projednané body :

 1. EHPU – přijata zpráva o vstupu LAA do EHPU. LAA se stane právoplatných členem této organizace dnem 18.února 2006 na konferenci v Zurichu. Více informací o činnosti organizace EHPU najdete na jejich stránkách www.ehpu.org Rada LAA předběžně schválila uhrazení ročního poplatku 1000,– euro.
 2. ICASM – hlavní inspektor paraglidingu dále jen HIPL, Mireček Fejt informoval o výsledcích jednání s organizací ICASM – další informace viz. Pilot 01/2006. Závěry jednání :
  1. Možnost blokovat vzdušný prostor pro jednotlivé soutěže – 6 týdnů před pořádáním
  2. Přes-hraniční lítání – připravují se podmínky pro legální možnost létání na území sousedních států. Bližší podmínky budou známé cca v dubnu.
  3. Vojenské cvičení – předběžný termín 27.5 – 2.6. – Flying Rhino (asi Vysočina)
  4. Změny ICAO vstoupí v platnost 13.4.2006
 3. HIPL bude přestěhován z rubriky Dotazy na hlavního inspektora PG z webových stránek www.skyfly.cz na stránky svazu PG www.svazpg.cz . Na stránkách Skyfly nebude už dále reagovat na jakékoliv dotazy. Upozorňujeme, že HIPL nebude reagovat na jakékoliv anonymní dotazy.
 4. Předsednictvo obdrželo informaci o stavu vyjednávání s rakouskou pojišťovnou AXA – LAA připraví možnost technickoadmi­nistrativních podmínek pro zprostředkování pojištění pro členy svazu PG. Termín do konce března. O splnění úkolu byl požádán a odpovědnost převzal HIPL .
 5. Předsednictvo obdrželo informaci o stavu jednání o návrhu nového leteckého zákona – sněmovní tisk 1069 aktuální stav je dohledatelný na stránkách poslanecké sněmovny http://www.psp­.cz/sqw/tisky­.sqw?… – zákon je po druhém čtení, všechny naše očekávané podmínky jsou zachovány
 6. Předsednictvo žádá správce startovišť, které mají přidělenu meteosondu, aby odeslali tyto sondy do 20.2.2006 do firmy Martia a.s., pan Jan Kandl, Mezní 2854/4, Ústí nad Labem , PSČ 400 11 na technickou prohlídku před sezónou. Se správci již komunikoval HIPL.
 7. HIPL upozorňuje všechny piloty, kteří budou potřebovat FAI licenci, že je potřeba žádat o její vystavení v dostatečném předstihu. Žádosti zpracovává pan Jiří Dodal z Aeroklubu ČR a termín jejich vystavení nejsme schopni efektivně ovlivňovat.
 8. Zhodnocení činnosti svazu PG za rok 2005 bylo publikováno na svazovém webu www.svazpg.cz
 9. Předsednictvo přijalo zprávu Zuzky Horákové o stavu hospodaření svazu za rok 2005 a ukládá jí zajistit publikování informací na svazovém webu.
 10. Předsednictvo se zabývalo majetkem svazu. Návrh podmínek zapůjčování majetku zpracuje Porkert, schválení návrhu proběhne korespondenčně. Termín konec února.
 11. Michal Brabenec zpracuje do konce února návrh podmínek programu podpory startovišť. Schválení proběhne korespondenčně. (Pro Michala – legislativa, kluby, informační cedule, bonifikace)
 12. Jarda Šembera zpracuje program propagace paraglidingu. Termín konec února. Schválení proběhne korespondenčně.
 13. Předsednictvo vzalo na vědomí návrhy písemné Porkerta a jejich úprava a schválení proběhne korespondenčně do konce února.

Zapsal Porkert