Zápis z elektronického jednání předsednictva 29.10.2011 - 10.11.2011

Michal Brabenec - Čtvrtek, 10. listopad 2011 20:43 Zápisy předsednictva

Předsednictvo schválilo:

příspěvek 2500,- Kč z fondu propagace pro školu MacPara za propagaci paraglidingu v médiích: