Zápis ze skype konference 31.10.2011

Michal Brabenec - Čtvrtek, 10. listopad 2011 20:57 Zápisy předsednictva

Zúčastnění:

Předsednictvo: M.Brabenec, R.Kulhánek, P.Chromec, M.Oros
Sportovní komise: V.Fedra, A.Trtil, J.Havel
Hosté: P.Slívová, K.Konečný

- Situace ve sportovním létání pro sezónu 2012:
Pro sezónu 2012 jsou s podporou FAI CIVL všemi pořadateli nejvyšších soutěží schváleny pro závodění pouze certifikované kluzáky EN-A až EN-D. Necertifikované padáky kategorie OPEN ani soutěžní kategorie COMPETITION CLASS nejsou pro závody PGXC přípustné.
 
Z tohoto důvodu je pro závody MČR a České ligy paraglidingu v roce 2012 rovněž připuštěny pouze certifikované padáky kategorie EN-A až EN-D nebo odpovídajících ekvivalentů (DHV SHV certifikace atd.). Necertifikované velikosti certifikovaných typů padáků jsou pro závodění přípustné v tom případě, že daný typ padáku má alespoň 3 velikosti certifikované. Takovýto padák se zařazuje do té kategorie, která odpovídá nejvyšší certifikaci u testovaných velikostí. Soutěžící musí o použití necertifikované velikosti předem informovat pořadatele závodu.
Jakékoli úpravy padáku, které by mohly negativně ovlivnit jeho vlastnosti vzhledem k bezpečnosti jsou nepřípustné.
 
Vzhledem k vývoji na PG soutěžní scéně bude předsednictvo a SK usilovat, aby závody České ligy byly organizovány na AAT tratích (případně cats cradle tratích). Závody České ligy mají být prvním stupněm, kde tento způsob závodění bude ověřen a bude zde otestován skórovací systém.
 
Pro online soutěž Český pohár paraglidingu, vzhledem k jejímu cross country charakteru, jsou připouštěny padáky všech kategorií včetně padáků kategorie open. Předsednictvo a sportovní komise Svazu PG varuje sportovní piloty před nákupem závodních dvouřadých kluzáků, které jsou momentálně velmi levné, protože je jejich majitelé k závodění nemohou použít. Vlastnosti těchto kluzáků nejsou vhodné k běžnému létání a po kolapsu vrchlíku se tyto padáky nemusí regenerovat zpět do letového stavu.
 
- Návrhy pro našeho kandidáta na FAI CIVL konferenci:
Postoj Svazu PG principiálně stále odpovídá článku publikovanému na našem webu. Pro další posun v oblasti soutěžního létání navrhujeme:
Nově definovat bezpečnostní požadavky na závodní kluzáky nejvyšší kategorie a v budoucnu zavést novou kategorii kluzáků určenou pro závodní létání. 
Řešit přebudování skórovacího systému pro závodní létání (GAP) tak, aby v jedné soutěži mohly být používány klasické soutěžní úlohy a AAT tasky s obdobným bodovým výsledkem.
 
- Zástupce LAA v komisi WG6
Z jednání se zástupci výrobců kluzáků vyplynul požadavek na delegování českého zástupce do komise WG6 která je zodpovědná za definování evropských norem pro bezpečnost padákových kluzáků. Než však začneme uskutečňovat kroky vedoucí k získání místa pro našeho zástupce je nutné získat pro tuto činnost vhodného kandidáta z řad českých PG odborníků (konstruktéři, zkušební piloti).
 
- Odměny teamleaderů reprezentace PGXC a PGA
vzhledem k rozšířeným činnostem obou teamleaderů v tomto (zejména pro PGXC) zlomovém roce byla schválena zvýšená částka odměny na 15.000,-Kč pro každého.