Zápis z mimořádné skype schůze 16. 9. 2013

Linda Mišková - Pondělí, 23. září 2013 07:53 Zápisy předsednictva

Přítomni: A. Trtil, R. Kulhánek, M. Oros, V. Fedra, D. Bzirský, L. Mišková

Omluveni: J. Havel

Hosté: T. Brauner, P. Chromec, M. Volný

 

Tato mimořádná a cela spontánní chůze se týkala přípravy projektů Programu 5 MŠMT pro rok 2014

 

 

Předsednictvo obdrželo cca 20 žádostí o podporu, s tím, že se rozhodlo poslat vše, které se týkají sporu (nebyly podpořeny žádosti o podporu na vydání knihy M. Volného a Beskydské školy létání). Žádosti a výše dotace musela být na LAA nahlášená do úterý 17. 9.

 

Pokud bude podpora projektů schválená budeme prosazovat tyto zásady:

  • Organizátor musí včas informovat o akci a to v médiích LAA ČR (časopis Pilot a web LAA)
  • Od organizátorů bude očekávaný repot z akce, který bude taktéž otisknut v časopise Pilot

  • U akcí vlekání resp. záložka budou nastaveny jednotné ceny bez ohledu na organizátora a místo akce