Zprávy z činnosti předsednictva a SK

Linda Mišková - Čtvrtek, 10. duben 2014 21:50 Zápisy předsednictva

předsednictvo se za první půlrok svého působení sešlo celkem 8x

 narychlo svolaná schůze z 6. 4. 2014 (přítomni: Trtil, Havel, Bzirský, Kulhánek, Oros) schválila uveřejnění celostránkového inzerátu pro svaz PG v čekém vydání knihy Přelety v hodnotě 15.000,- Kč

 

schůze z 18. 3. 2014 se zabývala výběrem nového hlavního trenéra programu talenované mládeže-z dvojice došlých přihlášek bylo vybráno duo Petr Kostrhun a Mikuláš Krutský, tandem trenérů by měl předložit koncepci o programu do poloviny dubna. (zápis)


11. 3. 2014 - zápis

11. 2. 2014 - zápis

21. 1. 2014 - zápis

15. 12. 2013 - zápis

11. 12. 2013 - zápis

23. 11. 2013 - zápis

19. 11. 2013 - zápis

dále vehementně pokračují snahy Jirky Bečváře o oficiálním zápisu a vzniku startovačky na hoře Říp

omlouvám se za prodlení a užijte si rozjíždějící se sezónu

Linda