Zápis ze schůze předsednictva ze dne 11. 6. 2014

Linda Mišková - Pondělí, 16. červen 2014 08:37 Zápisy předsednictva

 

 

Přítomni: Aleš Trtil, Míra Oros, Vítek Fedra, David Bzirský, Jakub Havel, Linda Mišková

Omluven: Robert Kulhánek

 

 • Bylo projednáno znění smlouvy na podporu startoviště na Černé hoře v Krkonoších, předsednictvo odsouhlasilo jednotou cenu pro komerční a rekreační tandemy, nadále bychom rádi nerozlišovali poplatky pro komerční a rekreační tandemy na startovacích plochách podporované LAA ČR (13. 6. 2014 byla smlouva podepsána prezidentem LAA ČR J. Brskovským)

 

 • Informace o dění v Rakousku, A. Trtil předal dopis Radě LAA, bylo nám doporučeno vyčkat, jelikož o víkendu proběhne jednání EHPU, po kterém bychom měli mít od M. Fejta přesnější informace, jestli ČR spadá nebo nespadá do zemí, kterým byla udělena výjimka pro létání na území Rakouska (doplňující informace od M. Fejta z EHPU: české pilotní licence odpovídají a systém jejich získání byl uznán, čeká se na vydání oficiálního stanoviska z rakouské strany)

 

 • Svazu PG byla přidělena finanční dotace z programu 5 MŠMT, svaz z dotace bude podporovat následující akce:

  • Mistrovství ČR - forma dotace bude přízpěvěk pilotům na startovné, poháry, koncepci podpory připraví J. Havel (podpora MČR spadá do systému financování s 30% spoluúčastí)

  • Liga PG

  • ČPP

  • Závod Alpy, který bude součástí ligy PG (pořádá Paragliding klub Brno)

  • Dobětický vánek (PG Krupka)

  • Záložní padáky (Svaz PG)

  • Vlekání s podporou svazu (D. Bzirský připravil jednotou koncepci pro vlekání, bude dotován vlek ve výši 200,- Kč, do programu jsou přihlášení: Aircentrum, J. Edler, Dačice, J. Novák-České Budějovice, Mirek Stěhula, Robert Scholaster, PG Brno, M. Dubský, K. Vejchodský st.)

  • Bezpečnost létání (Jan Kudrnka - osvěta se záchrannou službou)

  • Parasem (seminář Elspeeda)

  • Katusha (Elspeedo, štafetový závod družstev)

  • Moravský trojúhelník (PG Brno)

 

    předsednictvo obdrželo také tři různé žádosti o podporu SIV kurzů, i když jsme se

problematikou a možností financí SIV kurzů dlouho zabývali, nakonec bylo rozhodnuto, že z dotace se nebude přispívat na pořádání SIV kurzů