Zápis ze schůze Předsednictva 20.3.2018

Hanka Dlasková - Středa, 21. březen 2018 07:29 Zápisy předsednictva

Přítomni: Předsednictvo + Sportovní komise

Témata : 

- Výběr  reprezentace na ME 2018 - Schůze potvrdila výběr sportovní komise. 

- Byla otevřena debata o změně pravidel pro stanovení výběru reprezentace.  

- Předsednictvo zadalo vypracování nového návrhu sportovní komisi..

- Předsednictvo bude v budoucnu lépe informováno o činnosti  a rozhodnutích Sportovní komise.

- Byla provedena volba Team leadra pro přesnost přistání:

       Do výběrového řízení byly přijaty 2 nabídky (Kamil Konečný, Lucie Lednik Timiopulu)

       Předsednictvo zvolilo Team leaderem Lucku.  

- Předsednictvo odsouhlasilo předložený program Talentované mládeže.

- Předsednictvo rozhodlo o možnosti zapůjčení člunu pro závod ( MPG Imperia.)

- Předsednictvo podpoří účastníky X-Pyr závodů v případě, že dorazí dotace. 

- SK informovala Předsednictvo o změně termínu Straník cupu


- SK odsouhlasila na žádost organizátora ČPP změnu - upřesnění v pravidlech ČPP. Bod 7.2.