Zápis ze schůze Předsednictva 21.6.2018

Hanka Dlasková - Sobota, 30. červen 2018 19:48 Zápisy předsednictva

Přítomni: Aleš Trtil, Jakub Havel, Linda Mišková, Hana Dlasková, Jiří Bečvář

Omluven : Šneiberg

- Aleš informoval o přislíbení dotace z ministerstva na "Organizaci sportu" 

Dotace ještě fyzicky nedorazila, měla by přijít ve výši, o kterou jsme zažádali. Byly opět posouzeny jednotlivé položky a byla potvrzena akceptace dotace.

- Rozděleny úkoly, předány informace organizátorům akcí o možnosti čerpání dotace.

- Aleš informoval o stížnosti na piloty, kteří vyplašili vzácného dravce. Je sjednána schůzka s ochranáři o vyjasnění situace.

- Aleš informoval o proběhlém rozloučení s Prezidentem LAA a nutnosti zamyslet se nad možnou nominací na tuto funkci v dalším období.