Zápis ze schůze Předsednictva 28.6.2018

Hanka Dlasková - Sobota, 30. červen 2018 19:56 Zápisy předsednictva

Přítomni:  Aleš Trtil, Jakub Havel, Linda Mišková, Hana Dlasková, Jiří Bečvář.

Přizvani SK: Kamil Konečný, Honza Jareš.

Schůze byla svolána z důvodu nutného rozhodnutí o čerpání některých položek dotace.

- Bylo dohodnuto, že Svaz PG podpoří svoje členy - účastníky MČR 2018 v XC částkou 80eur na osobu.

    Částka bude promítnuta do startovného...

    Zastřešuje -  Hana Dlasková...

- Kamil Konečný seznámil s problematikou hnízdění vzácných dravců na územ ČR. Předsednicto se tomuto bude nadále věnovat.

 

- Předsednictvo bylo informováno o nominaci na ME V ACC. Následně byl schválen rozpočet.