Zápis ze Skype schůze Předsednictva 31.10.

Hanka Dlasková - Pátek, 01. listopad 2019 18:47 Zápisy předsednictva

přítomni všichni

  1. přípravy na VH , rozdělení prací

  2. podklady pro dotaci Repre a Talenti odeslány

  3. odsouhlasení klíče pro rozdělení podpory terénů z dot. programu

  4. určení podmínek pro čerpání z dot. programu - podpora terénů

  5. Info ze schůze SK z 30.10. (Hanka)