Zápis ze Skype schůze Předsednictva 8.1.2020

Hanka Dlasková - Čtvrtek, 09. leden 2020 10:36 Zápisy předsednictva

přítomni: Bečvář, Dlasková, Konečný, Šneiberg, Bzirský

omluveni: Mišková, Havel


1. Byly přijaty všechny nabídky zaslané do výběrového řízení na členy Redakční rady-    

    Volný, Mišková, Zábranský

2. Jednání o zařazení Kvida Hadaše do rozšířené reprezentace na podnět team leadera ACC. 

    rozhodnutí - Kvída vzhledem jeho malým zkušenostem zatím nebudeme zařazovat do rozšířené         

    repre, případná podpora bude řešena dle aktualní situace.

3. Jednání o žádosti team leadera ACC na podporu týmu na účasti PGAWC v Indii na konci února.

    rozhodnutí - podpora přislíbena 4 účastníkům týmu.

4. Vzhledem k velké vytíženosti asociační účetní je pověřena Hanka k první kontrole faktur   

    za akce a následné přeposlání Broňce.  

    Vyúčtování cesťáků - Budou pověřeni team leadeři, aby zajistili cestovní příkazy od  

    pilotů, následně provedou první kontrolu a pošlou Broňce

5. Příprava podkladů pro žádost na Podporu sportu.