Zápis ze Skype schůze Předsednictva 17.6.2020

Hanka Dlasková - Čtvrtek, 18. červen 2020 16:02 Zápisy předsednictva

přítomni: Bečvář, Dlasková, Konečný, Bzirský, Mišková, Havel

omluven: Šnajby

1. Info z Rady - Bečvik

 

  • info o přidělení dotace pro Reprezentaci- peníze přišly. Na začátku července bude známo jestli bude ME XC , reprezentanti aktualizují účast na soutěžích.

  • dotace "Podpora Sportu" - žádné finance zatím nebyly přiděleny, po opakovaných dotazech na ministerstvo jsme nedostali informaci o předpokladu přidělení

  • aktuálně lze např. PL vyřizovat e-mailem(vzhledem k pandemii). Není ale jisté, že tato forma bude nadále možná, pracuje se na tom, aby to bylo nadále možné

  • "LAA sobě" termín 28.8.

  • revize majetku Svazu PG

2. Odsouhlasena faktura Chromec - za práci pro Svazové stránky

3. Projednání stížnosti PG klub Brno

 

4. Schválena podpora startovného HaF Mayer