Zápis ze Skype schůze Předsednictva 22.9.2020

Hanka Dlasková - Středa, 23. září 2020 13:59 Zápisy předsednictva

1. Inventura repre majetku- do likvidační komise k vyřazení majetku REPRE  zvoleni 2 členové předsednictva(Šneiberg, Bečvář) a 2 členové sportovní komise(Dlasková, Hanč)

2. Diskuze nad uspořádáním Vyhlášení ČPP- finální rozhodnutí o pořádání či nikoliv padne nejspíš příští týden.

3. Žádost o podporu terénu - Smilov -  v řešení

4. Diskuze organizace Valná Hromada

5. Návrh - napsat článek do časopisu Pilot téma: úrazové pojištění pro PG- na starost Linda

6. Výsledky výběrového řízení na materiál REPRE ACC - přišly nabídky na každý materiál od jednoho dodavatele. V seznamu je uveden materiál a dodavatel:


BGD Adam "S"- JEMM

Mac Progres 2 "S"- změna poptávky na BGD Adam "M"-JEMM

Mac Progres 2 "M"- změna poptávky na BGD Adam "M"-JEMM

Sky Gaia 2 "L" -Sky Paragliders

Sky Gaia 2 "XL" -Sky Paragliders

Axis Compact 3 "M" - Axis

Sedacka Sky Gii4 Alpha "M"- 2ks-Sky Paragliders

Sky Quatro 110 - 2ks- -Sky Paragliders

Webdecker kufr k nule-Metrosys

PadPat BT treningove palacinky - 4ks-Metrosys

Bezpečnostní plocha kolem terče-Metrosys

Přilba SupAir Pilot helmet - 2ks- JEMM

Přilba Giro Union MIPS - bude nakoupeno v e-shoppu

Přilba SupAir Pilot helmet - Black - JEMM

 

SIV pro repre - teamleaderem ACC byl osloven k pořádání Michal Šneiberg, který poptávku přijal a poslal nabídku-přijata