Zápis ze schůze předsednictva 29.10.2020

Jiří Bečvář - Pátek, 30. říjen 2020 07:59 Zápisy předsednictva

Přítomni: Havel, Mišková, DLasková, Bečvář, Bzirský, Omluveni: Šneiberg, Konečný

 • Jiří Bečvář seznámil předsednictvo s informacemi z Rady LAA:
 • - Info o proběhlých akcích k 30. letům LAA (LAA Sobě, Výstava v OC Olympia Brno)
 • - Info o plánované konferenci LAA
 • - Info o plánovaném vyhlášení leteckého sportovce roku
 • - Info o stavu elektronizace v LAA - LAA vyjednává o udržení současného nastavení vydávání PP elektronicky i po skončení opatření v souvislosti s epidemií. Jednání probíhají s MD.
 • - Info o nutnosti dodat výroční zprávu Svazu PG
 • - Informace o vývoji v oblasti dronů a s tím spojených omezení vzdušných prostorů - viz přednáška pana Krause na sletu LAA Sobě
 • Předsednictvo probralo dotazy Petra Kožíška k položkám z rozpočtu čerpání dotace Sport a připravilo odpovědi.
 • Předsednictvo probralo čerpání dotace Sport a rozhodlo o spuštění dotace pro podporu terénů, od kterých nyní zjistí aktuální mandatorní náklady na jednotlivé terény nutné k výpočtu. Na podporu terénů je alokováno 361 000Kč.
 • Předsednictvo prodiskutovalo situaci okolo pořádání VH 2020 a očekává, že VH nebude možné uspořádat v naplánovaném termínu. Definitivní rozhodnutí o nekonání VH v řádném termínu padne poté, co bude oznámeno případné prodloužení nouzového stavu (nyní do 3.11.2020) a s tím souvisejících opatření.
 • Předsednictvo bylo seznámeno s výsledkem VŘ na Teamleadera reprezentace ACC. Novým Teamleaderem je nyní Vlastimil Kricnar.