Zápis ze Skype schůze Předsednictva 14. 1.-15.1.

Linda Mišková - Pátek, 15. leden 2021 00:16 Zápisy předsednictva

Přítomni: Jiří Bečvář, David Bzirský, Jakub Havel, Linda Mišková, Kamil Konečný, Hana Dlasková

Omluven: Michal Šnaiberg

Host: Petr Polách

   schůzi zahájil předseda ve 20:30-00:07


  • příprava podkladů pro dotační žádost NSA - vzhledem k tomu, že se přihlásil jeden projekt, tak předsednictvo připravilo žádost na základě zkušeností z předchozích let (podpora zavedených sportovních akcí - ligy ACC, ligy XC, H&F,  ČPP, vlekání, přebalování záložních padáků, MČR …)

  • projednání příloh k žádosti dle požadavků LAA a NSA - seznam trenérů, seznam rozhodčích, seznam klubů, seznam soutěží


  • podmínky cestovního pojištění - možnost zahájení nového jednání LAA s ČSOB iniciované potřebami členy svazu PG - výše pojistného krytí…..podklady Petr Polách

  • Projekt Pilot OnLine - vedoucí projektu byl stanoven na poslední schůzce 11. 1.  David Bzirský, který má za úkol za podpory pracovní skupiny připravit prezentaci pro Radu LAA, která má mandát projekt spustit a financovat za LAA

  • Valná hromada - členové předsednictva zvážili epidemiologickou situaci, stále je zarezervovaný termín v Třešti na 6. 2., který za současné situace nebude nejspíš možný uskutečnit.

    • předsednictvo projednalo možnosti uspořádat VH přes webové rozhraní, se stávajícím technickým a personálním vybavením, uspořádání VH pro více než 50 členů online by si bylo značně organizačně náročné a časové možnosti předsednictva jsou limitované. Vycházíme ze zkušeností z organizování online Konference LAA 2020, s předem známým počtem účastníků, která navíc byla jednodušší o skutečnost, že v tomto roce nemusela být volební.

    • Valná hromada, aby se zachovala kontinuita by byla uspořádaná v tradičním podzimním termínu a byla by volební    

  • Předsednictvo projednalo prezentaci práce předsednictva a SK na sociálních sítích