Zápis ze Skype schůze Předsednictva 20. 4. 2021

Linda Mišková - Čtvrtek, 22. duben 2021 16:13 Zápisy předsednictva

 

Přítomni: Jiří Bečvář, David Bzirský, Linda Mišková, Kamil Konečný, Hana Dlasková, Michal Šneiberg

Jakub Havel 

Jako host: Aleš Trtil

schůzi zahájil předseda ve 20:30

 • Hanka seznámila předsednictvo s rozdělením podpory reprezentantů, kterou připravila SK s teamleadry pro sezónu 2021 v XC a ACC - tabulku rozdělení financi najdete pod tímto odkazem
 • Informace o nutnosti žádosti NSA o podmínkách pořádání závodů s mezinárodní účastí nebo vycestování reprezentantů do zahraničí na závody MS nebo ME - bude upřesněno a reprezentanti a organizátoři závodů budou informováni - zde je přehled informací, které musí obsahovat žádost na hygienickou o organizování sportovní akce
 • V Táboře na LKTA v termínu 22.05.-05.06.2021 proběhne Plachtařské mistrovství České republiky 2021 a předzávod Mistrovství světa juniorů.  https://www.jwgc2021.cz/  

 

 

 • Bude vydán NOTAM, který pokryje i oblast Všechova. Předpokládám dohodu jako min.rok, že na Všechově bude možné létat po dohodě. Ale je předpoklad, že každý den v době 10:30-14:30 nebude možné na Všechově provozovat.  - Upřesnění podmínek s ředitelem závodu David Bzirský
 • Probíhá aktualizace redakčního systému webových stránek svazu, která má za úkol stránky zpřehlednit členům svazu, zanechat archiv článků a implementovat WPRS ranking

 

 • Jirka informoval předsednictvo o jednání Rady LAA z 19. 4. 2021
 • návštěva z NSA - problematika uznávání instruktorů PG jako trenérů v rámci žádostí o dotace na podporu sportu

 • vyhlášení Leteckého sportovce 2020 - bude online formou

 • LAA sobě 2021 - poslední srpnový víkend v Jihlavě

 • MS MPG a ULL 2021 - pořadatelství mělo být v Čechách - obě mistrovství budou přeložena na 2022

 • Mapa 1:500 000 - tištěná mapa, která přichází všem členům LAA s časopisem Pilot - vznikne mapová komise, která bude mít za úkol aktualizovat grafické zpracování mapy a přiblíží jí současným trendům v letecké kartografii 

 • soud LAA s DHL - DHL doručilo pozdě rogala na MS MPG 2018, reprezentace MPG přišla k újmě (pronájem rogal atd.) - DHL nechtělo vyrovnat náhradu a tak došlo na soud, projednávání u první i druhé instance LAA (resp. svaz MGP) prohrála

 • Digitalizace LAA - pokračuje digitalizace úkonů LAA - kromě pilotního průkazu, je možné mít elektronický TP, který byl vydaný LAA, ne výrobcem SLZ (PG), pracuje se na elektronickém prodloužení PP

 

schůze skončila ve 23:30