Zápis ze Skype schůze Předsednictva 30. 6. 2021

Linda Mišková - Sobota, 03. červenec 2021 10:39 Zápisy předsednictva

 

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Kamil Konečný, Hana Dlasková, Michal Šneiberg

Jakub Havel, Michal Šneiberg

Omluven: David Bzirský

schůzi zahájil předseda ve 20:30


  • předsednictvo a SK obdrželo žádost od V. Carrery o reprezentaci za ČR na MS v Akrobacii, je zahájeno jednání s FAI o přestoupení ze španělské reprezentace do české reprezentace
  • předsednictvo se zabývalo reprezentačním autem - pojistka, nové polepy, apod. na novou sezonu - bude naplánováno podle programu VW Auta (K. Konečný)
  • investiční dotace - projednání možnosti získání finančních prostředků NSA - J. Bečvář projedná s prezidentem a předsedy ostatních svazů bližší podmínky
  • předsednictvo, po doplnění a představení projektu, schválilo dotaci na podporu úpravy startoviště Kalovy pro PG Šumava ve výši 20000 Kč
  • L. Mišková informovala předsednictvo o spolupráci s redakcí časopisu Pilot
  • informace z Rady LAA - elektronizace úkonů správy LAA

- - legislativa týkající se dronů