Zápis ze Skype schůze Předsednictva 11. 10. 2022

Linda Mišková - Středa, 12. říjen 2022 10:34 Zápisy předsednictva

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Hana Dlasková, Jakub Havel, Jaromír Mašek

Omluveni: David Bzirský, Kamil Konečný

předseda Jiří Bečvář zahájil schůzi ve 20:30


1/ Jiří Bečvář informoval předsednictvo o jednání z Rady LAA ČR - 10. 10. 

 

  • Aktualizace organizačního řádu svazu paraglidingu LAA ČR - nechat odsouhlasit VH
  • Rozpočet LAA ČR - navýšení ceny provozních energií a nájmu - Jiří Koubík s Broňkou Haničákovou připraví aktualiziaci navýšení cen úkonů správy LAA ČR, aby pokrylo inflaci, bude schvalovat Konference LAA ČR
  • kampaň “létáme srdcem” - dobro sbírka na piloty PG, který vzniká pod záštitou LAA ČR, první akce bude v rámci vyhlášení ČPP 2022
  • poplatek na informační servis ČTK - rada odsouhlasila poplatek za servis Profirix na distribuci tiskových zpráv ze sportovních akcí, jedná se o 5 tiskových zpráv
  • odsouhlasen jednotný design trička pro reprezentaci LAA ČR napříč odbornostmi 
  • informace o letišti České Budějovice - vzniká mezinárodní letiště, které se otevře do roku 2024 a vzniknou nové prostory omezující volný vzdušný prostor na jihu Čech


2/ Zvýšení bezpečnosti na startovačkách - informační cedule s upozorněním na kontrolu zapnutí do sedačky, info pro organizátory přebalování záložních padáků - seznam sedaček, u kterých se nemusí zapínat kokon a mají navlékací nohavičky (Hanka, Škorpi, ve spolupráci s Mírou Volným)


3/ Jiří Bečvář informoval o čerpání programu mladých talentů - program je pro letošní rok vyčerpán  


4/ Předsednictvo provedlo revizi čerpání financí z programu na podporu sportu - byla vypsána akce záložka.

 

5/Organizace valné hromady a vyhlášení ČPP - do konce týdne bude zveřejněn program a zpráva o hospodaření svazu PG (od 1. 1. 2022 do 10. 10. 2022)