Provoz navijáků a odvijáků

Licence

Pilot létající na navijáku/odvijáku musí mít licenci PL N. Tuto může udělit buď instruktor (u žáků pouze instruktor) nebo navijákař (u pilotů). Podmínky splnění (dle odstavce 7.3 v PL3): žáci/piloti znají odlišnosti startu pomocí navijáku, správnou reakci po přerušení tahu nebo prasknutí lana a prakticky mají vyzkoušenou funkci vypínacího zařízení.

Technické parametry vlekacího zařízení

Každý naviják/odviják nově uváděný do provozu nebo po konstrukční změně či větší opravě musí absolvovat technickou prohlídku. Součást technické prohlídky je měření tahových sil, které několikrát do roka organizuje hromadně LAA ČR. Nákady za toto skupinové měření hradí LAA ČR. Žadatel uhradí pouze poplatek 1000,-Kč za vydání technického průkazu navijáku/odvijáku. Termíny měření tahových sil jsou zveřejňovány na webu LAA.

Naviják/odviják je možné schválit také individuálně. V takovém případě žadatel hradí veškeré náklady s tím spojené, včetně cestovních nákladů technické komise.

Technické parametry vlekacího zařízení z hlediska provozu na dopravních komunikacích

Máte-li odviják pevně spojen s karoserií automobilu, pak by jste se s ním měli pohybovat pouze mimo dopravní komunikace (polní cesty, letiště). V těchto místech se může pohybovat legálně i automobil jehož technický stav nespňuje všechny podmínky provozu na veřejných komunikacích.

Místa pro vlekání

Kromě toho, že se musí jednat o místo bez teréních překážek (dráty VN, stromy a pod.) a že s vlekáním musí souhlasit majitel pozemku už nemusí plocha pro vlekání splňovat žádné další podmínky.

Jak nahlásit provoz navijáku

Pokud je naviják (odviják) provozován mimo neřízená letište s ATZ, nebo řízený okrsek CTR, je nutné uveřejnit informaci o tomto provozu NOTAMem prostřednictvím LIS (letecká informacní služba). Připomínáme, že provoz navijáku na neřízeném letišti (se zónou ATZ) je možný jen se službou AFIS a v CTR pouze se souhlasem a po koordinaci se stanovištem řízení letového provozu. V CTR mimo provozní dobu jen po zveřejnení v NOTAMu.

Postup zveřejnění:

Na faxové číslo LIS – mezinárodní kancelář NOTAM: fax.: 220 374 253, tel.: 220 374 311 (312 nebo 295)  pošlete vyplněný formulář, který bude obsahovat následující údaje a to jeden den před plánovaným provozem nejpozději do 12:00. Výjimkou je sobota a neděle, kdy toto musí být provedeno nejpozději v pátek do 12:00.

V dokumentu uveďte:

  • o jakou činnost se jedná (např.provoz navijáku pro paragliding)
  • kontaktní osobu – jméno, telefon
  • vztah dané kontaktní osoby k ohlašovanému provozu, např. provozovatel navijáku apod.
  • polohu – udává se s přesností na vteřiny, stačí vztažný bod středu kružnice v souřadném systému WGS 84 a ve formátu stupně, minuty a vteřiny a poloměr kružnice v NM (mělo by stacit 1,5 km)
  • čas – nutno udávat v UTC
  • datum
  • výška nad zemí v rozsahu. Např.: 0−2500ft AGL (údaj ve stopách). Nutno udat maximální hranici, nad kterou se nebude v žádném případě vlekat.

Slečny na LIS jsou velmi ochotné a v případě nějakých nejasností samy volají na uvedený telefon. Služba je poskytována zdarma.
V případě, že provoz navijáku bude na ploše pro vzlety a přistání SLZ, je z praktických důvodů vhodné, aby NOTAM obsahoval kontaktní telefon, pro případ, že by si pilot plánující let na plochu chtěl ověřit situaci nebo zkoordinovat přílet. Dále je vhodné, aby v tomto případě bylo v NOTAMu jasně uvedeno, že jde o provoz z plochy SLZ. Vetšina těchto ploch je na leteckých mapách, at již elektronických nebo papírových uvedena a odpadne tak vynášení souřadnic do map a zjištování, zda je naviják na louce jižne od Rokycan, nebo na ploše SLZ severně od téhož města.

Podávat podklady pro NOTAM při provozu navijáku může pouze oprávnená osoba. Jste−li na pochybách kontaktujte HIPL LAA ČR