Rozdělení vzdušného prostoru v ČR

Rychlé odkazy

Mapy prostorů

 • Mapy prostorů v OpenAir formátu (pro LK8000 a některé sdružené přístroje)
 • Oficiální papírová ICAO mapa k zakoupení na ŘLP (zhruba 700kč), neoficiální verze vydávaná LAA (1:500 000, členové 1x ročně zdarma)

Rozdělení vzdušného prostoru

Vzdušný prostor ČR je rozdělěn do několika tříd. Volný pro létání je prostor třídy G a E.

 • Prostor třídy E je v ČR od 300m AGL (above ground level) do FL95 (2900m). V této oblasti mohou létající zařízení létat až rychlostí 460km/h a mohou zde být i letadla letící IFR (tedy uvnitř mraků). SLZ letící VFR musí tedy létat dále než 1.5km horizontálně a 300m vertikálně od mraků aby letadlo po vylétnutí z mraku mělo čas se PK vyhnout. Letíme-li VFR musíme létat pouze za dobré viditelnosti, což znamená že je přímá viditelnost země a pokrytí oblačností pod SLZ menší než 4/8.
 • Prostor třídy G je v ČR 300m AGL, v této oblasti se smí létat pouze VFR a tedy odpadá pravidlo 1.5km horizontálně a 300m vertikálně od mraků. Maximální rychlost zde je stále 460km/h a lety zde musí být realizované za dobré viditelnosti (přímá viditelnost země a pokrytí oblačností pod SLZ menší než 4/8).
 • Prostor třídy C v řízených prostorech a v ČR od FL95 a výše. Pro vlet sem potřebujete povolení ŘLP, letový plán a oboustranné radiové spojení v leteckém pásmu. Od FL100 (3050m) je navíc povinný buď kyslík nebo přetlaková kabina. Lety IFR i VFR.
 • Prostor třídy D: lety IFR i VFR. ŘLP zajišťuje rozestupy letům IFR navzájem a informace o letech VFR. Letům VFR jsou podávány informace o provozu. Všechny lety jsou předmětem letového povolení, je požadováno oboustranné spojení mezi letadlem a ŘLP a podání letového plánu.

Zde popsané výšky hranic jednotlivých tříd prostorů jsou platné v ČR, v jiných zemí je toto rozdělení jiné - například ve Slovenské republice končí prostor třídy G až na FL80 (~2500m), kde hned začíná prostor třídy C. Informaci o rozdělení prostoru v okolních zemích získáte v dalším článku.

alt

Ostatní třídy prostorů se dělí na omezené či zakázané prostory a řízené okrsky. Stručný popis prostorů je zde:

 • LKP - zakázaný prostor. Lety v zakázaném prostoru nejsou možné v žádném případě.
 • LKD - nebezpečný prostor. Prostory pro vypouštění plynu nebo likvidaci výbušnin. Je vhodné se vyhnout.
 • LKR - omezený prostor. Lety v omezených prostorech je možné provádět pouze v době kdy nejsou aktivovány. V době aktivace je možné lety provádět pouze po získání letového povolení od příslušného stanoviště ATC.
 • TRA, TSA - dočasně rezervovaný/vyhrazený prostor. Lety v dočasně vyhrazených prostorech je možné provádět v době kdy nejsou aktivovány. V době aktivace není průlet možný.
 • CTR - řízený okrsek. Let možný pouze po obdržení letového povolení za splnění zákonných podmínek.
 • TMA - koncová řízená oblast. Let možný pouze po obdržení letového povolení za splnění zákonných podmínek.
 • ATZ - letišťní provozní oblast.
 • CTA - řízená oblast.

>>> Pravidla pro využívání omezených prostorů ve vzdušném prostoru ČR

Kde jsou jaké prostory zjistíme v AIPu, na letecké mapě (jejíž aktualizovanou verzi v měřítku 1:500 000 dostávají členové LAA každoročně zdarma), ICAO mapa v pdf formátu je na stránkách Aeroklubu, webbriefingu a neoficiální interaktivní verze je k disposici na serveru XContest.

Plánovaná doba aktivace prostorů (týká se hlavně TSA,TRA) se zveřejňuje den dopředu na stránkách AUP ŘLP. Chcete-li se dozvědět více o plánovaných prostorech doporučujeme tento článek na webu o UL létání.

Informaci o plánovaných prostorech zjistíme na AUPu - informace o plánování prostorů zde musí být zveřeněna den dopředu (hlášena nejpozději do 12h předchozího dne).