Zápis ze zasedání SK - Štoky 8.12.2007

Miroslav Volný - Pondělí, 10. prosinec 2007 09:00 Usnesení SK

od 16.00 se uskutečnila schůze sportovní komise.

hlavní náplní bylo:

 • pravidla ČPP2008, organizace ČPP2008

 • systém české ligy

 • vyhodnocení došlých nabídek na organizaci MČR v přeletech

 • reprezentace ACRO

 • způsob práce SK


Zasedání se účastnili:

Michal Šneiberg, Miroslav Volný, Jakub Havel, Milan Abraham, Petr Kuhn, přizvaní hosté: Petr Kolář a další


 1. Jakub Havel přednesl navrhované změny v pravidlech ČPP.


a) změna začátku a konce soutěže 1. 10. - 30. 9.

hlasování: všichni pro


b) změna koeficientů - hlasování o tom, zda chceme měnit koeficienty

všichni pro

následovala debata s výsledkem:

FAI mimo ČR koef. 1,6 a ostatní koeficienty stejné. (změna má přinést zvýšení atraktivity FAI i mimo ČR).

hlasování:všichni pro

c) změna tolerance uzavírání tratí - hlasování o tom, zda chceme zavést toleranci

3 pro, 1 proti, 1 se zdržel

následovala debata s výsledkem:

tolerance u uzavřených tratí 5%. (změna má přinést přidělení koeficientu i pro těsně neuzavřené tratě, příklad: u trojúhelníku 100km FAI stačí doletět 5 km k cílovému bodu a bodový zisk bude 95x2,5 v ČR)

hlasování: 4 pro, 1 se zdržel


d) odsouhlasení způsobu provozu systému kontroly treklogů (upozorní přihlašujícího při porušení pravidel létání, administrace sporných přeletů, spolupráce SK s Hlavním Inspektorem provozu)

hlasování:všichni pro


e) Jakub vypracuje několik návrhů řešení pro nové rozdělení kategorií ČPP

f) zrušení minimální vzdálenosti 5km pro přihlášeni přeletu

 hlasování:všichni pro


 1. vyhodnocení došlých nabídek na organizaci MČR v přeletech
  hlasování: 3 pro var. Cornizzollo, 1 pro var. Linz, 1 se zdržel


 1. Petr Kolář představil své vize pro systém české ligy, připraví anketu do 17.12., která bude publikována na webech a časopisu pilot, tím se napomůže zatraktivnit ČL.

hlasování:všichni pro 1. Pro efektivnější komunikaci SK jsou všichni pro zřízení komunikačního fóra na webu.


 1. Reprezentace v akrobacii:

bude zpracován systém kvalifikace reprezentace na mistrovství světa.

 

zapisovatel: Michal Fikejs