Výpis přihlášených do výběrového řízení ST 2005

Jiří Leták - Úterý, 12. červenec 2005 10:27 Usnesení SK

1. výcvikový tábor (základná výběrový tábor)

  • Mistral, J. Grulich, M. Pospíšil

2. výcvikový tábor (termické létání)

  • Termika, P. Krausová
  • YellowPoint, A. Kočí

3. výcvikový tábor (nácvik nestandardních letových režimů a termika)

  • Mistral, J. Grulich, M. Pospíšil
  • YellowPoint, A. Kočí
  • T. Brauner

O výsledku rozhodne komise ve složení:
1. Jiří Koubík, tajemník LAA ČR, garant grantu
2. Kamil Konečný, předseda svazu PG
3. Milan Masařík, předseda sportovní komise