MČR v přesnosti přistání 2009

Petr Chromec - Středa, 23. září 2009 11:15 Usnesení SK
MČR v přesnosti přistání se uskuteční v Kunčicích pod Ondřejníkem ve dnech 9.10. – 11.10.2009, v případě nepřízně počasí může být soutěž odložena na další víkend 16.10 – 18.10.2009.

Do výběrového řízení na pořadatele MČR v přesnosti přistání se přihlásil jediný organizátor - Kamil Konečný. Sportovní komise jeho nabídku přijala.

Propozice závodu


Trvání: 9.10 – 11.10.2009, v případě nepřízně počasí může být soutěž odložena na další víkend 16.10 – 18.10.2009
Místo: Beskydy - Kunčice pod Ondřejníkem - Park hotel Horizont
Startoviště: Skalka, Velký Javorník. Soutěž může být přemístěna na naviják.
Startovné: 500Kč pro členy LAA, 700Kč pro nečleny

Program:
pátek - tréninkový den, registrace 17 – 19h
sobota – soutěžní den, registrace 7:30 – 8:00, 8:00 hlavní briefing, 8:30 – 17:00 soutěžní lety
neděle – soutěžní den, vyhlášení výsledků

Organizace: Paragliding klub VŠB

Ředitel závodu: Karel Janků
Hl. organizátor: Kamil Konečný
Členové týmu: Markétka Tomášková, David Kovář

Zajištění: Vývozy na start, Rozhodčí
Ceny: Diplomy a věcné ceny pro vítěze

Pravidla: Soutěž se řídí sportovním řádem FAI v platném znění
Kategorie: MČR, ženy - vítěz Mistrovství české republiky (pro vyhlášení musí být uletěna minimálně 2 platná kola, pro kategorii min 4 účastníci)