Kategorie Rozlet v ČPP 2015 nově nahradí Standard

Jakub Havel - Čtvrtek, 06. březen 2014 10:53 Usnesení SK

SK schválila změnu pravidel ČPP. Nově je zavedena kategorie Rozlet - kromě max. EN-B padáku v ní platí podmínka, že pilotu zařazenému do této kategorie nesmí v poslední den ročníku soutěže uplynout déle než 3 roky od prvního přihlášeného letu hodnotnějšího než 50 bodů dle pravidel ČPP. Přesné znění vymezení kategorie Standard:

 

V bodu 7.2. se znění podbodu 7 nahrazuje tímto:

2. pořadí pilotů dle skóre sestaveného z výkonů na PK typu „Standard“ – odpovídající AFNOR Standard, DHV 1 a 1-2, EN A/B. Z pořadí budou vyloučeni piloti, kteří v poslední den trvání ročníku ČPP mají v online přeletových soutěží zaznamenán déle než 3 roky let s bodovou hodnotou 50 bodů nebo vyšší (podle bodování dle pravidel ČPP). První v pořadí získává titul „vítěz ČPP kategorie Rozlet“

Změna je platná od ročníku 2015 včetně.

 

Editováno 9.4.2014 v 16:30, výše uvedená aktualizace nahrazuje původní usnesení SK:

Kategorie Standard v ČPP 2014 nově

SK schválila změnu pravidel ČPP. Nově je upraveno vymezení kategorie Standard - kromě max. EN-B padáku platí nyní podmínka, že pilot zařazený do této kategorie nesmí přihlašovat přelety déle než 3 roky. Přesné znění vymezení kategorie Standard:

V bodu 7.2. se znění podbodu 7 nahrazuje tímto (nově přidané pravidlo tučně).

2. pořadí pilotů dle skóre sestaveného z výkonů na PK typu „Standard“ – odpovídající AFNOR Standard, DHV 1 a 1-2, EN A/B. Z pořadí budou vyloučeni piloti, kteří se v poslední den trvání ročníku ČPP zůčastňují online přeletových soutěží déle než 3 roky. Počátkem účasti v online přeletových soutěžích se rozumí den, kdy pilot přihlásil do systému svůj první let. První v pořadí získává titul „vítěz ČPP kategorie Standard“

Změna je platná od ročníku 2014 včetně.