Zápis ze schůze SK 26.1.2016

Jiří Bečvář - Úterý, 26. leden 2016 22:13 Usnesení SK

Přítomni: Bečvář, Mayer, Chromec, Ohlídal

  • SK probrala návrhy jejích členů na úpravu klíče pro výpočet rozdělování odměn reprezentaci a vypracovala jeden výsledný návrh, který odeslala Teamleaderům k připomínkování