Zápis ze Skype schůze SK 6.2.2017

Hanka Dlasková - Úterý, 07. únor 2017 11:32 Usnesení SK

Přítomni všichni

- posouzení a schválení došlých nabídek na pořádání závodů ČLPG

- SK se zabývala dalšími možnými kroky vedoucími k případnému pořádání MČR XC

 

- SK ve spolupráci s dalšími piloty dovedla do finální podoby nový SPORTOVNÍ ŘÁD pro XC závody platný od 1.2.2017

Předsednictvu bude předložena ke schválení finanční podpora pro organizátory závodu MČR a ligy v ACC 

- SK se aktivně zabývá vytvořením Sportovního řádu pro ACC závody konané na území ČR a vytvořením tabulky           rankingu ACC se zohledněním závodů České Ligy a MČR