Zápis ze Skype schůze SK 22.8.2017

Hanka Dlasková - Čtvrtek, 24. srpen 2017 07:27 Usnesení SK

Přítomni: Dlasková, Jareš, Mayer

1. žádost Adriana Liptaje o zapsání bodů z Mistrovství Slovenska do rankingu. 

- na základě zjištění skutečností, všichni členové SK (Culková, Kricnar na telefonu) odsouhlasili uznání bodů do rankingu.

2. Zpřesnění Pravidel rankingu cross country - upřesnění specifikace "ranking českých pilotů" 

– projednáváno, věc bude uzavřena na další schůzi začátkem října.

3. Sportovní řád XC- uvedení pravidla nutného k vyhlášení mistra(mistryně) ČR 

– Projednáváno, věc bude uzavřena na další schůzi začátkem října.

4. Případná úprava nominačních pravidel na ME a MS v XC

- Projednáváno, věc bude uzavřena na další schůzi začátkem října.

5. Návrh na úpravu pravidel bodování v rankingu - FTV (škrtání) - ranking jak je nyní nastaven, nezohledňuje škrtání v závodech. V případě závodu, kdy by bez použití FTV měl vítěz 2000 bodů a byl by použit koeficient 1, se v případě škrtání sníží koeficient na nižší hodnotu, přestože byl závod stejně hodnotný jako bez použití FTV. 

- Je připravena verze na úpravu tohoto pravidla, probíhají finální úpravy.