Zápis ze Skype schůze SK 10.9.

Hanka Dlasková - Pátek, 13. září 2019 10:33 Usnesení SK

Přítomni: Dlasková, Jareš, Polách, přizván: Havel omluveni: Baláková, Kricnar

1. Projednání podnětu ke změně pravidel ČPP – podnět se týká upozornění na lety v ČPP, které nezačínají na zemi(startu), ale ve výšce nad zakázanou letovou oblastí a to opakovaně u některých pilotů. Tyto lety nebudou pilotům hodnoceny z důvodu evidentně úmyslného zapínání tracklogu nad zakázanou oblastí, se startem v zakázané oblasti. Piloti budou na tuto skutečnost upozorněni.    

Po zvážení všech skutečností není potřeba změna pravidel ČPP.

Apelujeme na piloty, aby neobcházeli pravidla, není to fair play a tato činnost může negativně ovlivnit vyjednávání o možnosti létání na daných terénech bez omezení.

2. Změna pravidel ČPP – kategorie SENIOŘI - od příštího ročníku soutěže dojde k postupnému zvyšování věkové hranice kategorie senioři a to po dobu 5ti let v každém ročníku o jeden rok (tzn.piloti, kterým bude v příštím ročníku 50 let ještě nebudou zařazeni v kategorii Senior a to min. do 55let). Následně bude posouzeno, zda navýšení stačí.


3. Projednání podnětu ke změně pravidel Sportovního řádu bod 6.4. - Podnět se týká upozornění na pilota v rámci soutěže pořádané Svazem PG, který se již vydal na trať, po chvíli přistál pod kopcem a šel opakovat let. Před startem smazal tracklog letu předešlého a druhým letem dosáhl mnohem lepšího výsledku.

 SK nepovažuje potřebnou změnu pravidel. Doporučujeme organizátorům soutěží, aby tuto problematiku na briefingu specifikovali. Konkrétní případ pilota, který takto porušil pravidla se měl řešit protestem během probíhajícího závodu.


 4. Liga ACC – SK schválila ještě jeden závod přesnosti přistání MORAVSKÁ NULA v termínu 2.-3.11.(náhr.termín 9.-10.11.)