Zápis ze Skype schůze SK 30.10.

Hanka Dlasková - Pátek, 01. listopad 2019 18:37 Usnesení SK

přítomni všichni

1. Doladění textů pro výběrová řízení

2. Jednání o stránkách pro ligu ACC - (Vlastik) - v jednání s Předsednictvem

3. Diskuze o Sportovci roku 2019

4. Info o čerpání dotace repre (Hanka)

5. Příprava na VH - zpráva