Zápis se Skype schůze SK 8.1.2020

Hanka Dlasková - Středa, 08. leden 2020 10:15 Usnesení SK

přítomni: Dlasková, Jareš, Polách, Kricnar, Hanč


  1. Projednání žádosti o změnu(snížení) zvýhodnění bodování České ligy XC v rankingu.

- Je žádoucí, aby se široká škála pilotů účastnila ligových soutěží. Od více zkušených se ti méně zkušenější mohou učit. Liga je také odrazový můstek pro piloty, kteří potřebují nasbírat cenné body a mohli tak jezdit i na závody s velkou konkurencí světových pilotů. Taktéž je potřeba abychom měli více soutěží, kde můžeme posoudit výkon českých pilotů mezi sebou za stejných podmínek a zvýhodněním bodování ligy v Rankingu zkušenější piloty motivujeme k účasti. Uvědomujeme si, že v tuto chvíli pro cca prvních 5 pilotů rankingu nadhodnocení nemá přínos, ale otázka nastavení pravidel musí být nastavena pro všechny stejně a měla by být nastavena v dlouhodobějším horizontu.

V tuto chvíli jsme neshledali, že by současné nastavení znehodnocovalo nastavení systému počítání bodů do rankingu a žádost o změnu byla zamítnuta.  SK tuto situaci však bude nadále mapovat.

  1. Pro ACC je již připravena tabulka o přehledu účasti pilotů rozšířené reprezentace na soutěžích. Za měsíc proběhne první PGAWC v Indii. Vlastik pověřen komunikací s Team leaderem ACC o přípravě sestavení týmu a zasláním žádosti o podporu na Předsednictvo. 

  2. Team leader XC bude pověřen přípravou tabulky účasti širší reprezentace v XC na soutěžích v r.2020 - na starost Hanka

  3. SK se zabývala specifikací účasti PK kluzáků na MČR v XC. SK chce podporovat výrobce křídel a umožnit účast i netestovaných PK na soutěži. Resp. aby byla umožněna účast 1 továrního pilota na kluzáku RFC dle pravidel nastavených jako pro účast na PWC. Komunikovat se spolupořadateli bude Honza.