Zápis ze Skype schůze SK 10.11.2021

Hanka Dlasková - Pátek, 12. listopad 2021 13:39 Usnesení SK

přítomni:Dlasková,Jareš,Polách,Hanč,Kricnar


1. Předsedkyní SK byla zvolena Hana Dlasková

2. Vlastik popožene reprezentaci ACC k vypsání CP-termín poslání účetní do 15.11.

3. Úprava(upřesnění) pravidel ACC soutěží pořádaných Svazem PG(platnost od 1.1.2022): 

a) Do pravidel soutěží České ligy ACC přidáno - „V případě stejného výsledku na konci sezóny se bude lepší pilot počítat podle „nejmenších čísel“ viz FAI Sporting Code Section 7C bod 5.4.5.2.“ 

- v uvedené sekci pravidel FAI je toto pravidlo uplatňováno v jednotlivých soutěžích. Pravidlo jsme tak vztáhli i na celý seriál soutěže České ligy ACC.

b) Týmová soutěž ACC - zrušeno pravidlo: „V týmu mohou být maximálně 2 reprezentanti nebo piloti rozšířené reprezentace.“  

- v minulosti docházelo k situacím, kdy reprezentanti neměli s kým utvořit tým z důvodu nezájmu hobby pilotů.

c) Úprava pravidel pro organizátora(schváleno již 09/2021): "Organizátor je povinen zveřejnit seznam týmů včetně jmen pilotů v týmu nejpozději před ukončením prvního soutěžního kola."

d) současné době ještě jednáme o upřesnění pravidla -kategorie Hobby

 Aktualizovány dokumenty:

 http://svazpg.cz/upload/2022/Pro_organizatory_Ceska_liga1.1.pdf

 http://svazpg.cz/upload/2022/Pravidla_Ceska_liga1.1.pdf

Změny zapsány na konci dokumentu


4.Předsednictvu byla navržena úprava finanční podpory pilotům pro ligové soutěže XC a ACC - navrženo zachování podpory startovného ve výši 80% pro piloty z programu TM. Všichni piloti repre by platili startovné v plné výši.


5.Vypisujeme výběrové řízení na pořadatele soutěží ligy XC, a ligy a MČR ACC.