Zápis ze Skype schůze SK 14.3.2022

Hanka Dlasková - Pondělí, 14. březen 2022 23:07 Usnesení SK

přítomni: Dlasková, Kricnar, Hanč, Jareš, Polách


1. V reakci na rozhodnutí NSA o zvýšení věkové hranice talentované mládeže (dále jen TM) z 23 let na 25 let jsme projednali návrh Jirky Bečváře na sjednocení věkové hranice soutěží pro TM. 

Jedná se o tyto soutěže:

  • ČPP - kategorie junioři 25 let

  • Prázdniny v luftě

Věkovou hranici pro tyto soutěže chceme upravít již nyní (od letoška ačkoliv se jedná o zásah v průběhu sezony). Návrh bude předložen předsednictvu na zítřejší schůzi.


2. Diskuze nad výší startovného na ligových soutěžích a podpory svazu vzhledem k cenám PHM. Vzhledem k tomu, že nevíme jaký bude rozpočet dotací doporučujeme organizátorům v případě potřeby navýšit startovné.


3. K dotazům pilotů na možnost navýšení počtu soutěžících pilotů na ligových soutěžích XC: Dle našeho názoru je věcí organizátora jaké má možnosti a kapacity startovišť. 

 

4. Diskuze nad návrhem Petra Kožíška o rozdělování peněz na přípravu reprezentace. Pohled SK na problematiku bude prezentován Hankou 15.3. na schůzi předsednictva.