Zápis ze Skype schůze SK 30.11.2022

Hanka Dlasková - Čtvrtek, 01. prosinec 2022 17:14 Usnesení SK

přítomni: Dlasková, Kricnar, Hanč, Polách, Jareš

hosté: Mašek, Kožíšek

Začátek schůze: 19:30


1. V návaznosti na předchozí schůzi, kdy se SK z podnětu J. Maška zabývala systémem rozdělování finančních příspěvků na přípravu Reprezentace XC, byli k diskuzi o této problematice přizvání J. Mašek (jako autor návrhu nového klíče rozdělení) a P. Kožíšek, který na nedostatky současného systému dlouhodobě poukazuje.

SK si dala za cíl zabývat se jednotlivými argumenty k dané problematice a vypracovat variantní řešení pro případnou kombinaci těchto systémů, případně se hlouběji zamyslet i nad zcela odlišným řešením. Předpoklad dalšího projednání na příští schůzi dne 12.12.


2. Jirka Hanč informoval o fungování Livescroringu, který během jednotlivých závodů Ligy XC 2022 testoval Igor Slovák. Ten se na SK obrátil s prosbou o finanční podporu na implementaci. O finanční podpoře může rozhodnout Předsednictvo Svazu PG, nicméně názor SK je v tuto chvíli takový, že systém (v nynější podobě) není přínosem pro závodníky (a organizátory). Livescoring nenahrazuje skórovací systém (a ani neudává stejný počet bodů pro jednotlivé závodníky) a nedokáže “live” řešit nenastálé situace (např. penalizace). Pro pořadatele je nyní tedy spíše zátěží v organizaci. 

V případě, že programátoři této služby budou v budoucnu chtít žádat o finanční příspěvek na rozvoj, je nutné specifikovat vlastní vizi a jednotlivé body, kterých by chtěli v určitém horizontu dosáhnout.

 

Schůze ukončena 22:45 hod