Zápis ze Skype schůze SK 3.1.2023

Hanka Dlasková - Čtvrtek, 05. leden 2023 17:19 Usnesení SK

přítomni: Dlasková, Kricnar, Hanč, Jareš

omluven: Polách


1. SK dokončuje poslední aktualizace a úpravy Výroční Zprávy pro LAA ČR. Musí být odesláno do  konce týdne.

2. SK reviduje dokumenty. Jde převážně o aktualizace rozhodnutí z předešlých schůzí s platností k r.2023 .

3. Zabývali jsme se došlými nabídkami na soutěže XC, ACC a HaF. V několika případech řešíme kolidaci termínů, v současné době probíhá jednání o úpravě termínů.

Termíny, které jsou schváleny:


MČR HaF Raná 27.-28.5. - Bečvář

MČR (+liga) ACC Beskydy 18.-20.8. - Konečný


Liga XC:

NORTA CUP (Krupka/Raná) 7.-10.4. (náhr. termín 14.-16.4.) - I.Slovák

Straník CUP 5.-8.5. (náhr. 6.-9.5.) - Šimoník

Beskydy OPEN 1.-4.6. (náhr. 3.-.6.6.) - Konečný

Krkonoše OPEN 27.-30.7. (náhr. 29.7.-1.8.) - Hanč

Raná CUP - 15.-18.6. (náhr. 17.-20.6) - Bečvář

 

Liga ACC:

Raná 15.-16.4. 21.-23.4. (náhr. termín 13.-15.5.) - Mišková

Beskydy (+MČR) 18.-20.8. - Konečný

Mimoňská tečka 8.-10.9. (náhr. termín 6.-8.10.) - Mišková

 

V jednání závod ACC Krkonoše.


Nabídka ACC soutěže na Šumavě nebyla přijata.


Od prosince probíhá jednání o pořádání MČR XC na Slovensku. Termín ještě není znám.

 

Výběrová řízení jsou vzhledem k upřesňování termínu a čekání na nabídku MČR XC prodloužena do 31.1.