Zápis ze Skype schůze SK 26.1.2023

Hanka Dlasková - Neděle, 29. leden 2023 20:45 Usnesení SK

přítomni: Dlasková, Kricnar, Jareš, Polách, Hanč

 

1.Hanka informovala SK o průběhu jednání o pořádání MČR XC na Slovensku. Čekáme na písemné zaslání nabídky v následujících dnech.

 

2.SK byla informována o schválení účasti nelétajícího teamleadera na MS v XC ve Francii - Petře budou proplaceny diety a odměna TL, zároveň se bude starat o případný vývoz a svoz našich reprezentantů z trati a zajistí materiál pro medializaci.

 

3.Proběhlo jednání o vypsané investiční dotaci agenturou NSA.TL kontaktovali piloty reprezentace a aktivně sepisují podklady pro výběrové řízení.