Zápis SK 30.3.2023

Hanka Dlasková - Čtvrtek, 30. březen 2023 20:01 Usnesení SK

doplnění k zápisu SK ze 3.1.2023


Chybějícím bodem zápisu je upozornění na hlavní změny ve Sportovních řádech(SŘ) a pravidlech u soutěží vyhlašovaných Svazem PG.

SŘ jsou platné od 1.2. 2023 a byly zveřejněny 27.1.2023.

 

- Byla provedena úprava podmínek účasti soutěžících a to ve znění: “Pilot, který byl vyloučen z LAA ČR, nebude po dobu vyloučení přijat do soutěží vyhlašovaných Svazem PG.”

 

Uvedené rozhodnutí o nepřijetí vyloučeného pilota se týká všech soutěží vyhlašovaných Svazem PG. (ACC, XC,H&F,ČPP a příp.další)


- upřesnění kategorie “Junior do 25 let” ve všech Sportovních řádech a pravidlech u soutěží vyhlašovaných Svazem PG.

 

Součástí úprav dokumentů byly další drobné změny.