Prohlášení sportovní komise k odnětí FAI licence Markétě Tomáškové

Linda Mišková - Úterý, 20. červen 2023 14:05 Usnesení SK

Markéta Tomášková vyjádření o rozhodnutí Sportovní Komise

V závěru soutěže Světového poháru PGAWC v Turecku v termínu 27.-30.4. došlo k porušení FAI

pravidel naší pilotkou, která byla následně ze soutěže diskvalifikována a dle pravidel ředitel soutěže

informoval organizaci FAI.

V souladu s pravidly FAI (FAI SC General section 6.1.5), které delegují disciplinární iniciativu na NAC a

na základě písemné iniciativy od viceprezidenta CIVL/FAI, jsme se rozhodli nechat pozastavit platnost

FAI licence udělované NAC ČR a to do 31.10.2023. Pilotka od data rozhodnutí SK ztrácí statut

reprezentanta ACC do 31.12.2023 a od diskvalifikace ztrácí nárok na podporu reprezentanta.

K rozhodnutí jsme dospěli po důkladném přezkoumání události, kdy jsme měli k dispozici vyjádření

svědků incidentu, teamleadera reprezentace, organizátora i stanovisko pilotky, z kterých vyplývá

následující:

  •  Reprezentantka vědomě neuposlechla nařízení organizátora, což vedlo k diskvalifikaci v závodě za nesportovní chování.
  • Anulováním výsledků došlo k poškození celkových výsledků českého týmu ve Světovém poháru.
  • Incident dále poškozuje dobré jméno reprezentačního týmu České republiky a tím dochází k porušení Reprezentační smlouvy v bodech 1.1, 1.3.

Dospěli jsme k závěru, že jednání pilotky porušilo zásady fair play a nedodržovalo standardy

sportovního chování očekávané od člena týmu reprezentace.

 

pozastavení FAI licence - ZDE

stížnost organizátorů na FAI resp NAC - ZDE

vyjádření CIVL vice prezidenta - ZDE