Zápis SK 24.8.2023

Jiří Hanč - Pondělí, 28. srpen 2023 15:17 Usnesení SK

přítomni: Dlasková, Kricnar, Jareš, Hanč

omluveni: Polách

 

 1.Organizace MČR v XC v návaznosti na kalendář akcí pro rok 2024

M.Talavašek oslovil SK s prosbou o konzultaci ohledně možného MČR nebo jiného XC závodu, který by se pokusil připravit společně s místním týmem na Alpském terénu. Proběhla diskuze ohledně striktního termínu této soutěže a návaznosti na závod PWC v Turecku, který byl přeložen do termínu, který se nyní s tímto závodem jedním dnem překrývá. Michal dále prověří možnosti a bude SK informovat. Děkujeme Michalovi za aktivitu v této věci.

SK prověřovala možnost uskutečnit MČR u jiných organizátorů v Alpách, prozatím s negativním výsledkem. 


2.Předběžná nominace MS 2023 v ACC

Vlasta Kricnar z pozice Teamleadera ACC informoval ostatní členy o předběžné nominaci na MS, které se uskuteční 20. - 28.10. v Bulharsku. SK souhlasí s nominací bez výhrad. Konečná nominace bude sestavena v horizontu cca 2 týdnů.


3.Porušování pravidel ČPP Tento měsíc byla SK upozorněna na dvě porušení pravidel ČPP. Proběhla diskuze ohledně řešení této situace.

SK si stanovila následné kroky před rozhodnutím.

 

doplnění k bodu č.3 ze dne 3.9.:

 

Na základě vyjádření pilota a zjištěných skutečností SK dospěla k závěru, že se nejednalo o úmyslné narušení prostoru k získání výhody oproti ostatním pilotům v soutěži. Pilot po zjištění narušení sám lety ihned stáhl ze soutěže. Nicméně pilot byl upozorněn na nutnost zlepšit předletovou přípravu a skutečnost, že při dalším opakování v následujících 365 dnech dojde v případě pozitivně vyhodnoceného protestu, k jeho vyloučení ze soutěže.