Vyjádření předsednictva Svazu PG k e-mailu “PGWEB”

Michal Brabenec - Pátek, 08. duben 2011 21:36 Obecné

v minulých dnech jsme obdrželi tento e-mail:

Dobrý den,

Podle mých informací je svaz paraglidingu garantem PG WEBu. Jsem součástí tohoto systému 3 roky a velmi pečlivě sleduji dění okolo tohoto webu, který pokládám za velmi užitečný. O to více mě mrzí, že tento systém (snad dočasně) opouštím:
 

„Rozhodl jsem se ukončit svou účast v ČPP. Důvodem je skutečnost, že se do soutěže s PLNÝM VĚDOMÍM A SOUHLASEM TÝMU PGWEB přihlašují lety, které porušují AIP ČR (především prostoupávání TMA). V první řadě je to v rozporu s předpisy a v neposlední řadě to vytváří nerovné podmínky pro ty „poctivé“. Je mi to osobně velmi líto, protože považuji tento projekt za velmi užitečný.“
 

Toto je kopie zprávy zaslaná týmu PGWEB a byl bych rád, když ji vezmete na vědomí. V konečném důsledku to bude tvrzení proti tvrzení, ale tyto věci se dějí i přes povinná školení. Bohužel se jedná o piloty, kteří moc dobře ví, co dělají.

Podrobnější informace o případech Vám bohužel nemohu dát, protože je vše součástí soukromé korespondence. Nicméně mě velmi zaráží, že se piloti veřejně bez adekvátní odezvy udávají na v podstatě oficiálních stránkách svazu paraglidingu …

 

Po projednání v předsednictvu Svazu PG a sportovní komisi jsme se rozhodli publikovat následující vyjádření:

 

Vážený pilote,

je nám velmi líto, že jste se rozhodl opustit řady soutěžících v Českém poháru paraglidingu. Bohužel váš e-mail je natolik nekonkrétní, že se nemáme v toto okamžiku čeho zachytit a jak zjednat nápravu. Rád bych tedy uvedl alespoň ty skutečnosti, které jsou zjevné.

Svaz PG není garantem PGWEBU a ani to nejsou “v podstatě oficiální stránky SvazuPG”. Oficiální stránky našeho svazu mají adresu www.svazpg.cz . PGWEB je komerční web, který na svých stránkách provozuje server mezinárodní celoroční soutěže World XContest. SvazPG je vyhlašovatelem Českého poháru paraglidingu a ten je již několik let součástí tohoto systému.  Tým PGWEBu je tudíž organizátorem této soutěže a je zodpovědný za její správný průběh podle pravidel soutěže. SvazPG neodpovídá za jakýkoli obsah umístěný na serveru PGWEBu ani nemůže reagovat na nekonkrétní obvinění.

Pokud tedy mají z této kauzy vyplynout nějaké důsledky je nezbytné, abyste uvedl konkrétní případy kdy pilot neoprávněně získal sportovní výhodu nebo případ, kdy organizátor soutěže ať již vědomě, či nevědomky porušil pravidla soutěže. Jasný a správný postup v takovýchto případech popisuje odstavec 5.Stížnosti a protesty pravidel ČPP.

Velmi pozorně jsem četl diskuzi na fóru PGwebu, která se kolem kauzy porušování prostorů rozběhla a obávám se, že v diskuzi v mnoha případech byla směšována otázka sportovní čistoty letu s otázkou porušování leteckých předpisů a zákonů. Chceme nyní jasně říct, že se jedná o dvě témata, která musí být řešena odděleně.

1. Porušování leteckých předpisů a zákonů
Svaz PG neschvaluje porušování leteckých předpisů a zákonů při jakýchkoli letech PG, ať už jsou přihlašovány do ČPP nebo ne, a vyzývá piloty k jejich dodržování v zájmu bezpečnosti své i ostatních účastníků letového provozu.

Svaz paraglidingu při LAA je sdružením pilotů a jako takový nemá žádný mandát vyšetřovat porušování leteckých předpisů a zákonů. Proto organizátor ČPP a SvazPG nebude kontrolovat dodržování leteckých předpisů a leteckého zákona za tím účelem, aby provinilé piloty udával složkám státní správy za jejich porušení.

2. Kontrola sportovní čistoty letů
Podle odstavce 2.1. pravidel ČPP i podle platné zákonné úpravy je za správnost každého letu odpovědný pilot. Sportovní komise Svazu PG konstatuje, že narušení omezených prostorů bez letového povolení je podle pravidel ČPP neoprávněným získáním sportovní výhody oproti ostatním soutěžícím stejně jako jiná porušení leteckých předpisů a leteckého zákona. Omezené prostory v ČR jsou bohužel velmi proměnlivé v čase i v prostoru (různé aktivované prostory, NOTAMY, letiště s navigační výstrahou). Navíc do různých z nich lze získat bez větších potíží letové povolení. Nebudu se vymlouvat na to, že nemáme vyvinutý patřičný software a pro automatickou kontrolu nebo nedostatek adminů pro odkontrolování všech letů přihlášených do ČPP i když obojí je pravdou. Skutečnost je taková, že pokud nedokážeme bezchybně vyhodnotit všechna porušení leteckých předpisů u všech letů v ČPP v tom duchu jak o nich pravidla hovoří, musíme se podle principu presumpce neviny spolehnout na pilotovo tvrzení o sportovní čistotě jeho letu. Vámi na fóru PGwebu navrhovaný postup, kdy bude tracklog automaticky kontrolován na narušení letových prostorů a let s narušením nebude do ČPP přijat je přesně opačným přístupem, rozsáhlou presumpcí viny, navíc ještě nedokonale uplatňovaný, protože se dotýká pouze prostorů definovaných v AIP ČR a nebere vůbec v úvahu další omezení která se v našem vzdušném prostoru vyskytují. Domnívám se, že uplatnění tohoto návrhu by jen znechutilo poctivé piloty, donucené potvrzovat svou poctivost a vedlo k brzkému rozpadu této soutěže.

Z výše uvedených důvodů Svaz PG nestanovil organizátorovi povinnost kontrolovat všechny lety přihlašované do ČPP. Spoléháme se na to, že piloti budou hrát fair play a na možnost veřejné kontroly tracklogu ostatními účastníky soutěže.

Proto abychom pilotům připomněli jejich povinnosti zavádíme do přihlašovacího formuláře letu zaškrtávací tlačítko s textem: "Prohlašuji že tento let byl proveden za dodržení leteckých předpisů a zákonů příslušného státu, nad kterým let proběhl." Let bude možné odeslat až po zaškrtnutí tohoto checkboxu. Pokud bude zjevné, že tracklog nenarušil žádný řízený nebo zakázaný prostor definovaný v AIP ČR, nemusí být výše uvedené zaškrtávací tlačítko zobrazeno.

3.Manipulace s tracklogem
Tracklog pořízený pilotem nesmí být po nahrání na server ČPP nijak dále upravován ani vyměňován za jiný pořízený za stejného letu. Výměnu nebo opravu poškozeného tracklogu může pilot provést pouze v odůvodněném případě a pouze pokud byla předem schválena organizátorem. V případě letů organizátora, musí takový postup schválit sportovní komise Svazu PG.

4.Validita tracklogu
Lety s nevalidním tracklogem budou figurovat v denním skóre na serveru ČPP s bodovou hodnotou 0 bodů. Piloti, kteří nahrají na server ČPP validní tracklog (s platným G-recordem), který nevznikl letem na paraglidu, budou řešeni sportovní komisí.


Nevím, jestli Vás tato naše odpověď uspokojila, ale chci Vás ujistit, že se snažíme pracovat ve prospěch paraglidingu a i naše rozhodnutí z této zásady vycházejí. Jakýkoliv extremismus v chápání našeho sportu, ať už se jedná o kašlání na předpisy, nebo jejich striktní vymáhání nepřinese nikomu nic dobrého. Nežijeme v ideálním světě a lidé budou dělat chyby. Zatímco před deseti lety, kdy jsem s paraglidingem začínal, bylo mezi námi množství paraglidistů, kteří o rozdělení vzdušného prostoru neměli ponětí, dnes je situace výrazně jiná a piloti tuto problematiku opravdu řeší. Tohoto stavu nebylo dosaženo represí, ale osvětou. Ta je základem pro zlepšení a LAA na ni klade větší důraz než kdokoli jiný v českém sportovním letectví.

Za Svaz paraglidingu
Michal Brabenec