Přehled rezervací a rezervační systém

podat žádost


červenec 2024
 
Žádost o rezervaciSt 31.07. - St  7.08.Krkonoše Open 24Jiří Hanč
Priorita: 4 10.1. 15:10
Nejvyšší priorita: 1, nejnižší priorita: 13. U žádostí podaných později než 30 dní před akcí rozhoduje datum podání žádosti nezávisle na prioritě akce.

Pravidla půjčování reprezentačního auta

Vozidlo smí být použito pouze pro potřeby státní sportovní reprezentace podle následujících pravidel schválených svazem PG.