Zápis ze skype schůze předsednictva ze dne 6. 11. 2012

Linda Mišková - Neděle, 11. listopad 2012 15:34 Zápisy předsednictva

Přítomni: Aleš Trtil, Miroslav Oros, David Bzirský, Jakub Havel, Robert Kulhánek, Vítek Ferda, Petr Chromec, Linda Mišková

Host: Jiří Strnad

 

  • J. Strnad informoval předsednictvo o svém půlročním hospodaření na Rané - stav startovacích ploch a Skleníku
  • přesednictvo rozhodlo o pořádání akce "Přebalování záložek" - do výběrového řízení se přihlásilo 7 PG klubů,více informací na webu svazu (účelem akce je získání nových členů PG svazu - akce v Táboře se zúčastnilo 13 pilotůa přinesla 2 nové členy)
  • J. Havel informoval předsednictvo o činnosti sportovní komise - návrh nového rankingu, který by lépe odrážel skutečnou kvalitu závodů a zároveň přiměřeně podporoval české závody (MČR, Liga, ČPP).
  • předsednictvo přijalo informaci od Jana Jareše o možnosti nákupu nových meteosond - svaz nebude nakupovat novémetostanice, pokud by správci kopců měli zájem o nové meteosodny, je možné jednat o finanční podpoře
  • A. Trtil informoval předsednictvo no vznijakícím novém pojistném produktu pro vlekaře - tento produkt by zajišťovalaLAA, pojistné krytí do 1.000.000,- Kč, podmínky zřízení jsou v jednání, svaz by zřejmě finančně podpořil vlekaře připořizování tohoto pojistného produktu. Po upřesnění podmínek pořízení pojištění bude otevřena diskuze.


příští schůze 12. 11. 2012 od 20:30 - program VH